DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

265


te se ustavi cijelo gibanje, ako se kotač R tako dugo okreće
na desno, dok to u opće ide, t. j , dok oba stegača ne stisnu
kotač za ustavljanje b sa najvećim mogućim tlakom.


Na slici I. i II. vidi se radnik kraj kotača za paočenje.
Promjer gornjeg i dolnjeg kotača sa žljebom iznaša 1-4 m,
a onaj od kotača b za ustavljanje 0*78 m.


Primjećuje se, da kotači sa žljebom moraju imati po šest
žbica (palčeva), pošto oni sa četiri žbice nisu dosta odporni, te
se lako polome.


Na doinjem mjestu za istovarivanje neima nikakovih na


i4>
prava za ustavljanje. Ondje se nalazi
u skeli samo kotač sa žljebom. Drvene
skele, kojih se konstrukcija može u
glavnom razabrati iz slika I., II. i III.
moraju biti dakako vrlo jake. Glavni
stupovi ukopani su 1-5 do 2 m. u zemlju,
a pojedini dijelovi medjusobno su čvrsto


Slika IV.


spojeni i prikovani sa jakim željeznim


Šetnatički
nacrt zavora


čavlima Dimenzije upotrebljenog drva
iznašaju u promjeru 25 do 30 cm.


Pričvršćivanje i odpremanje drva
na spuzaljki samoj prikazuje slika I.
i II.


Drvo, koje se ima tovariti, doprema
se do gornjeg tovarišta na vlačicaraa,
spuzanjem po drvenim žljebovima itd.
te se spravlja na drveni most visok pp.


Slika V.


V» m. Taj most prekinut je ispod napetog
užeta. Popreko preko tog praznog prostora leže dva
poprečna drva Q (SI. I.) koja su u savezu sa dvije poluge h
(SI. I.).


Na poprečna drva dovalja se ono drvo, koje se imade odpremati.
Zatim se na glavno uže, koje nosi teret T objese 2
kuke sa kotačima (tako zvane mačke) tako, da uže dodje u
žljeb kotača (SI. V.).