DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^^ 259 —


A Što onda? uzalud sav trošak i trud, gospodarska osnova
morati će se iz nova sastavljati, a time će za z. z. Draganić
nastati novi veliki trošak.


Svakomu praktičnomu šumaru je poznato, da se branjevine
bez ogradjivanja od blaga sačuvati ne dadu, ako ono u šumu
ide pak je svaka mudrolija izlišna, koja bi htjela makar kakovim
doskočicama provesti pomladbu bez branjevina to jest,
ako se ide sbilja za tim, da se šuma u istinu, a ne samo na
papiru pomladi. Po metodi g. D. potrebno je zavesti u Drag.
lugu ili neogradjene branjevine, a to bi značilo osujećenje pomladbe
ili provesti pomladbu ogradjivanjem i time doći u konflikt
sa z. zajednicom koja takove ogromne ogradne troškove


neće htjeti ni moći dati.
Tim svršavam ovu svoju raspravu izjavljujud, da me pri
njenom sastavku nije vodio nikakav antagonizam proti g. D.,
meni je lebdila pred očima samo korist zemljištne zajednice
Draganić, čije interese hoću da zaštitim i sačuvam od onih velikih
gubitaka, koje će neminovno pretrpiti uslijed prebirnoga
sijeka.
Meni je samo do toga, da na tu abnormalnost upozorim
mjerodavne faktore ; koji će glede odobrenja te osnove imati
konačnu i odlučujuću riječ.
Mirko Puk.


Spuzaljka za drvo iz užeta od žice.


Napisao za „Š. L." A. Mahr, nadšumar u Hochenbergu u" Dol. Austriji.


Medju manje poznate naprave za odpremanje drva, a koje
se naročito u Austro-Ugarskoj monarkiji rijedko kada rabe, spadaju
spuzaljke iz užeta od žice.


Gdje se radi o tome, da se drvo dopremi sa takovih mjesta,
sa kojih se ono ne može već ni drvenim žljebovima ni točilima
ni kakovima drugima vrstima spuzaljka, radi poteškoća teraina
dopremati, ondje je spuzaljka iz žicanog užeta još uvijek dobro
došla. Takovi slučajevi nastupaju ondje, gdje postoji pogibelj,
da bi se drvo odpremanjem na prije spomenutim spuzaljkama