DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

258 —


Redoviti prebirni si jek Oplodili sijek


cima u Petrinji za okresavanje
i prevršivanje 10 K po stablu i
nitko nije htio taj pogibeljan
posao preuzeti. Prema tomu bi
troškovi samo toga posla na
godinu iznašali 1440 X 10 =
= 14.440 kruna.


Za ključak.


Iz ovoga kano i svega dosada navedenoga o neizmjernim
troškovima ogradjivanja i sadnje, o silnom gubitku novca i vremena
za sadnju i nadzor; o štetama kod sječe starih stabala,
presijecanja puteva, kod rastrgavanja sklopa sastojina, kod
ostavljanja pojedinih sada jošte za sječu nedoraslih tanjih stabala
; 0 gubitku žirovine te neshodnostl uživanja paše, nepobitno
slijedi, da je redoviti prebirni sijek u opće neprovediv, te
za šumoposjednika od neizmjerne štete, da upravo neizbježiva
propast, pak bude li se po njem uredila draganićka šuma, pretrpiti
će z. zajednica neizmjernu štetu, odnosno neće u opće
biti u stanju namaknuti ove ogromne troškove.


Posljedicom toga biti će, da će se osnova provadjati jednostrano
t. j . samo će se sjeći, a ne će se ništa pošumljivati, kako je
to bivalo do sada, pa usljed toga će se šuma isharačiti i uništiti.


Da će tomu biti sbilja tako, slijedi već iz dosadanjih drvosječnih
i ogojnih predloga, po kojima se samo markira, doznačuje,
daje i razdaje, a predlaže se, da se pošumljuje bez ikakova
reda i sistema samo ono, što se upravo hoće i što slučajno
pod ruku dodje.


Kad bi se u Draganićkom lugu za pošumljivanje zaveo red
onakav, kakav bi se prema po g. D. izabranom načinu uredjenja
zavesti morao, izbili bi na površinu ogromni troškovi sadnje i
još veći troškovi ogradjivanja, a time bi se i draganićka gospodarska
osnova još prije, nego počme pravo funkcionirati, pokazala
neprovedivom.