DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 206 —


Sračunamo li sada sve troškove skupa, to ćemo imati za
ogradu od 3 m ukupni trošak od K 3.90, a prema tome na
1 m K 1.30.


Pošto se prema računu na strani 460 „Šum. lista" od g.
1911. imade godimice ogradjivati dužina od 25-15" X 1440 =
36.173" ili 68.828-7 metara ili okruglo 68.829 ra, to će ogradjivanje
za 1 ophodnjicu od 22 godine iznositi 68.829X22 =
1,514.238 metara, a za sve četiri ophodjice kroz 88 godina
1,514.238X4 = 6,056.952 metara.


S razloga pako, što će takova ograda moći izdržati najviše
samo 11 godina, te s razloga, što mlada hrastova branjevina
ima barem 23 godine ostati pod zabranom, što će se
tečajem svake ophodnjice od 22 godine ograda imati dva puta
graditi. Prema tome iznositi će ukupna dužina svih ograda i za
sve ophodnjice 6,056.952 X 2 = 12,113.904 m.


Pošto 1 metar ograde glasom gornjega obračuna stoji


1.3 K, to će ukupna ograda od 12,113.904 metara stajati
12,113.904 X 1-3 = 17,748.075 K u gotovom novcu bez kamata.
Odavde proizlazi, da se radi tih neizmjernih troškova, koji
nadilaze svaku, pa i najveću financijalnu snagu zem. zajednice
Draganić, ne će moći „vrtići" niti žicom ogradjivati. A kad je
tome tako, da se kod redovitoga prebirnoga sijeka mlade kulture
radi neizmjernih troškova ne mogu ogradjivati i tako zaštititi
proti pasućem blagu, onda se mora ili napustiti paša, a provadjati
pošumljivanje, ili napustiti pošumljivanje pa dozvoliti pašu.


Valja naime ili udovoljiti ustanovama šumskoga zakona
i pošumljivanje svom eneržijom provesti, te u tom slučaju strogo
zabraniti pašu, ili proti postojećem šum. zakonu napustiti pomladjivanje,
pa dozvoliti pašu. Paša i pošumljivanje bez umjetne
zaštite pomlatka kod redovitog prebirnog sijeka nemože usporedo
postojati.


Hoće li se. dakle uz pošumljivanje omogućiti i uživanje
paše, valja za buduće šumsko gospodarenje odabrati oplodnu
sječu sa visokom ophodnjom od najmanje 160 godina, pi će
biti i šume i paše na pretek, jer će se kod ovoga načina sječe
paša moći vazda uživati na Ve ukupne šumske površine, što