DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 205 —


Nakon toga preostaje mi da se osvrnem samo još na jedan
način ogradjivanja, na ogradjivanje žicom. Ovaj način bio bi
svakako jedan od najshodnijih i najjednostavnijih, nu svakako
skup kao i ogradjivanje trnjem. Jer bi za tu vrst ograde trebali
na svaka tri metra po 1 stup od 2 m, na kojemu bi dolnji kraj
na 0*5 m ostao neodjelan, pa bi se tim krajem ukopao u zemlju,
a u ostalom dijelu od 1*5 m dužine imao kvadratični prosjek
sa stranicom od 15 cm. Na ovaj stup imala bi se od zemlje
počimajuć do visine od 0*6 m pričvrstiti mreža od žica sa
oknima od 10 cm u kvadratu.


Odavde dalje pa do visine 1-5 m dakle na širinu od 1 m,
u udaljenosti od 20 do 20 cm imale bi se nategnuti i na stup
pribiti žice od 2*8 mm.


Prema tomu trebalo bi za svaku takovu ogradu od 3 m
dužine:


1) po 1 stup prije naznačene dimenzije;


2) mreža od žica sa 3 m dužine i 0´5 m širine;


3) 15 m žice (br. 28) t. j . žice sa 2-8 mm debljine.


I. Stup od 2 m duljine, dole na 0 5 m neotesan, a odande
na dužinu od 1*5 m odjelan, sa kvadratičnim prosjekom od 15 cm,
stajao bi i to;
1) drvni materijal Kl. —
2) rezanje i tesanje » 0.30
3) dovoz na lice mjesta . . . . . . . » 0.10
4) ukapanje u zemlju » 0.20


ili ukupno . . . K 1.60


II. Materijal od žica pako stajao bi po cjeniku tvrdke
Jergitsch i sinovi u Celovcu i Gradcu i to:
1) 3 m duga, 0"5 m široka mreža od žica br. 28 sa okom
od 10 cm po 1 D m 1 krunu, a po tom za (3 X 0-5 m) = 1´5 D m
K 1.50;


2) žica br. 28 t. j. od 2-8 mm debljine 1 m po 3 fil., a po
tom 15 m K 045;


III. Eadnje oko pribijanja i natezanja žica na dužinu od
3 m, te pribijanja mreže od od žica K 0.35 materijal i radnje
skupa K 3.30.