DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 204 —


proizvodnja ogradnog materijala u vlastitoj režiji jeftinijim za
48,749.298—25,824.360= 22,924.938 K.


Premda je dobava ogradnoga materijala u vlastitoj režiji
puno jeftinija, ipak sa i tu troškovi proizvodnje te troškovi
ogradjivanja tako ogromni, da se na zaštitu pomlatka proti
pasućera blagu, rabeći za ogradjivanje kolje i trnje, ni pomisliti
ne može.


Pri svem tom ali zem. zajednica, akoprem bi morala kupiti


16.000 jutara zemljišta, nebi imala niti valjane paše, a niti
valjanog vinogradarskog kolja.
Valjane paše ne, jer bi se zasadjena mjesta sve više sgušćivala,
a površina starih šuma, gdje najviše paše imade, nestajal´a,
dok nebi na koncu izčeznula i zadnja stopa paše. Osim
toga bi se usjed silne rascjepkanosti, koja će u staroj šumi već
nakon prve i druge ophodnjice nastupiti, silno oteščalo i samo
uživanje paše. Isto se tako nebi paša mogla uživati na kupljenom
posjedu, jer taj bi morao služiti za produkciju trnja i kolja-


Istina, da bi se proredjivanjem mladih sastojina mogla paša
poboljšati, ali izmedju stabala gusto obraštene mlade šume neima
nikada valjane paše. Valjanog vinogradarskog kolja pako ne bi
imala z. zajednica, jer bi se sva potreba na vinogradarskom
kolju morala namirivati iz prorede, od slabog, nevaljalog i lošeg
materijala, od grbavih, kržljavih, na polak osušenih hrastića te
inih vrsti drveća.


Preosiaje sada jošte pitanje, ne bi li se ogradjivanje vrtića
na drugi koji, jeftiniji način dalo izvesti, na pr. samcem ili žicama.


Ogradjivanje vrtića samcem je isključeno, jer bi svu šumu
prerovali šamcevima tako, da se kroz nju kašnje ni proći nebi
moglo, a osim toga nebi bilo ni jeftinije. Istina, da bi se tim
načinom ogradjivanja prištedio ogradni materijal, te bi i nabava
novoga zemljišta mogla izostati, nu pri svem tom bilo bi to
ogradjivanje, kako prije rečeno štetno, jer bi se šamcevi nakon
otvorenja branjevina morali na hiljadu i hiljadu mjesta zasuti,
samo da se omogući kolni prolaz. Da bi se tim i mnoge mlade
sastojine djelomice morale sasjeći i to stoji.