DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 244 —


Opomena.


Klub hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu prije nego se lati


skrajnjega sredstva pozivlje još jednom sve dužnike, koji klubu temeljem
vlastoručno potpisanih obveznica duguju koju svotu, da taj svoj dug u što
skorije vrijeme podpuno podmire. Vrijeme, do kojega su se gg. dužnici
obvezali dug namiriti, već je odavna prošlo, a klub zbog svojih potreba
i vlastitih obveza dalje čekati ne može i neće, to više, što bi od svojih
bivših članova očekivao prije blagohotnih moralnih i materijalnih potpora
nego ovakovog neizpunjavanja direktnih obveza. Mislimo, da nije još potrebno
navoditi imena cijenj. gg dužnika, jer će se iz mnogobrojnih, a
uzaludnih opomena, svatko sjetiti, da li ga se ovi redci tiču ili ne!


U Zagrebu, 21. svibnja 1912.


P. Pol ovi ć, predsjednik. A. Premužić, tajnik.
Broj: 1817./1912. drie 28. travnja 1912.


Predmet : Spanovica z. z. dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih
stabala.


Na temelju naredbe kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove od


3. srpnja 1910. broj 36.391/1910. raspisuje se ovim"dražba 2018. hrastovih
stabala z. z. Spanovica, procjenenih oa 17.073 K 62 filira.
Dražba će se obaviti dne 1. srpnja t. g. u 10 sati prije podne u
uredu podpisane oblasti i to isključivo putem pismenih ponuda. Ponudi
ima biti priklopljena žaobina u iznosu cd 10% od isklične cijene.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se doznati kod šum. izvjestitelja potpisane
oblasti četvrtkom i nedjeljom.


Kr. kotarska oblast u Pakracu.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Itogoslav Kosović. Tiskara C. Albreeht. Zagreb.