DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 243 —


III. U ime pretplatnine za Šumarski list uplatiše:
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu za 16 područnih šumarija 160 K.
Kr. nadšumarski ured u Vinkovcima za sebe i 9 područnih šumarija 100 K.
Kr šumarski ured na Sušaku 10 K. Kr gospod. učilište u Križevcima 12 K.
Šumarska škola u Sarajevu 24 K. Šumarski odjel zem. vlade u Sarajevu
12 K. Šumarska direkcija kr. zem. vlade u Sarajevu 12 K. Ukupno 330 K
U Zagrebu, 18. svibnja 1912.


Ljudevit Szentgyorgyi, blagajnik.


Dopisi uredničtva.


H. z. d, gosp. i šum. Žinov. Osijek. Oglas za skupštinu primili smo tek dne
8. svibnja t. g. stoga ga nismo mogli u svibanjskom broju objelodaniti
Gg. suradnike upozoravamo ponovno, da nam nije moguće sve sastavke u jednom
te istom narednom broju donjeti, jer Š. 1. ima svoj odredjeni objam, kojega uredništvo
brez znanja i privole društvenog odbora na svoju ruku, a bez velike potrebe prekoračiti
nesmije.


Broj 2597./1912.


Dražba sEakupa lovišta „Repaš^^


imovne općine gjurgjevačl

Podpisani gospodarstveni ured razpisuje ovime dražbu lovišta »Repaš«,
ležećeg u općini Gola kotara Koprivničkog, u površini od 6519 katastralni
jutara, za dne 21. lipnja 1912. u 10 sati do podne uz sliedeće općenite
uvjete :


1. Dražbuje se samo pismenim ponudama, koje moraju biti dobro
zapečaćene i sa 600 K žaobine u gotovom obložene, a predane u uručbeni
zapisnik gospodsrstvenog ureda do 10 sati prije podne dne 21. lipnja t g.
2. Lovište se »Repaš« daje u zakup na 15 godina počam od 1. kolovoza
t. g
3. Dostalac dobiva u zakup prvi sprat lovačke kuće u Repašu uz
posebnu godišnju najamninu, kao i k tomu spadajuće nuzprostorije (garažu
ili kolnicu, komoru za spremanje divljači)
4. Dostalac dužan je uzeti u zakup susjedna općinska lovišta, koja
će imovna obćina gjurgjevačka kupiti pod istu zakupninu, za koju jih ona
dostane.
5 Dostalac dužan je položiti jamčevinu u visini jednogodišnje zakupnine
u gotovom ili u vrijednostnih papiri.


Posebni dražbeni uvjeti, kao i izkazi lovine u zadnjih 15 godina,
naročitu za visoku divljač, mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati kod
podpisanog ureda u Belovaru i kod šumarije broj VI. u Goli.


Šumsl(o-gospodarstveni ured imovne općine gjurgjevačlce.


U Belovaru, dne 20. svibnja 1912.