DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 242 —


Sava 10 K, Benzon T. Krst 10 K, Bisan Josip 13 K, Bokor Robert 10 K,
Cesarić Gjuro 10 K, Crnadak Milan 10 K, Cop Andrija IO K, Cmelik Vilim
10 K, Demetrović Juraj lO K, Deml Eduard 10 K, Dianovski Pavao 10 K,
Dojković Vilim 10 K, Dodig Stevan 10 K, Drenovac Svetozar 10 K, Draženović
Ivan 12 K, Fischbach Robert U) K, Frkić Stjepan 10 K, Fuksa
Vaclav 5 K, Fusić Franjo i^ K, FranjeS Juraj lO K, Fay Josip 6 K, Frusić
Andro 10 K, Hajek Bogoslav 10 K, Hlavinka Vincenz 20 K, Hohos Ivan
5 K, Hanika Ivan 10 K, Havliček Aleksander 10 K, Helebrand Adolf iO K,
Hosszu Jovan 10 K, Hefner Josip 10 K, Hradil Dragutin 10 K, Heide
Josip 10 K, Hankonyi pl. Stjepan 10 K, Horvath Šandor 12 K, Ištaković
Blaž 10 K, Jakopec Josip 10 K, Jerbić Ivan 10 K, Janussek Stjepan 5 K,
Jovanovac Autun 5 K, Jasić Dušan 5 K, Kadernožka Dragutin 10 K, Kaderžavek
Leo 10 K, Kosović Bogoslav 10 K, Kern Ante 10 K, Kundrat
Emil 5 K, Krček Izidor 5 K, Krišković Lambert 10 K, Kos Milan 10 K,
Kreč Milivoj 10 K, Laksar Dragutin 10 K, Lasmann Dragutin 10 K,
Lahner Dragutin 5 K, Langhofer dr. August 10 K, Lepušić Milan 10 K,
Lach Gustav 10 K, Larić Jovo 10 K, Ljuština Mihajlo 10 K, Matizović
Dragutin 10 K, Marianji Ivan 10 K, Maraković Rudolf 10 K, Maslek Mile
10 K, Melzsiczkj pl. Paul 10 K, Markulin Ivan 10 K, Marton Gjuro 5 K,
Majstorović Ivan lu K, Malčić Vatroslav 10 li, Majer Srećko 5 K, Mladenoif
Belčov 10 K, Murgić Ivan 20 K, Miiller Gjuro 10 K, Marinović
Milan 10 K. Madjarević Ivan 10 K, Nagy Vinko lO K, Neferović Franjo
10 K, Nenadić dr. Gjuro 10 K, Ogrizović Gedeon, IO K, Odžić Vladimir
10 K, Ostoić Dušan IO K, Pačnik-Augusjin Vinko 20 K, Peičić Obrad
10 K, Pere Aleksander 10 K, Petrović Lazar 10 K, Peičić pl. Viktor
10 K, Petrović Stevan 10 K, Potočnjak Vjenceslav 10 K, Pleško Bartol
10 K, Prstec Milan 10 K, Prpić Petar 10 K, Puches Franjo 10 K, Pichler
Milan 10 K, Petrotf Georgi 10 K, Perušić Andrija 10 K, Piršić Vilim 10 K,
Popoff dr. Hristo IO K, Pećina Mihovil 10 K, Resz Antun 5 K, Rosmanith
Albert 5 K, Rukavina pl Rudolf lU K, Rukavina Josip 10 K, Eužička
August 5 K, Sablić Rudolf 10 K, Szentgyorgyi Ljudevit 10 K, Svoboda
Bogdan lO K, Sztromszky Ladislav 5 K, Stanić Jovan 37 K 16 fil, Slapničar
Eduard 10 K, Steller Slavoljub 5 K, Simić Stjepan IO K, Seidel
Oskar 10 K, Sekulič Milorad 10 K, Strapajević Gjuro 10 K, Steiner
Dragutin 12 K, Šmid Josip 20 K, Šoška Julius 10 K, Šustić Josip 10 K,
Tolg Vilim 10 K, Thuransky pl. Bela 5 K, Tropper Ivan 10 K, Trotzer
Dragutin 10 K, Tordony Emil 5 K, Tomljenović Ante 20 K, Turkalj Zlatan
20 K, Trivanović Milan lO K, UIreich Gyula 10 K, Viđale Jaromir 10 K,
Všetečka Vojtjeh 10 K, Vlahović Ilija 10 K, Vučković dr. Vasilije 10 K,
Vidmar Vilko 10 K, Weiner Milan 10 K, Zec Dušan 10 K, Zezulka Ivan
10 K, ZwickeIsdorfer Ivan 10 K, Zobundjija Milan 10 K, Žerdik Lambert
10 K. Ukupno 1537 K 16 filira.


11. U ime podupirajućeg prinosa uplatiše: Eitz grof
Dragutin SOK, Vlastelinstvo kneza Odescalchia 20 K. Imovn e obćine :
brodska 400 K, gjurgjevačka 400 K, križevačka 200 K, gradiška 400 K,
petrovaradinska 100 K, II. banska 80 K, slunjska 50 K, ogulinska bO K.
Kr. i slob. gradovi: Zagreb 20 K, Osijek 20 K, Varaždin 20 K, Križevac
20 K, Petrinja 20 K, Požega 20 K. Ukupno 1870 K.