DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 241 —


Osobne vijesti.


Odlikovanje. Njegovo ces. i kr. apostolsko Veličanstvo previšnjom
rješitbom svojom danom u Beču dne 18. travnja 1912. blagoizvoljelo je
kod kr. šumarskoga ureda u Vinkovcima namještenom kr. šum. nadinžiniru
Ivanu Zezulk i u znak priznanja njegovih zasluga na polju šumarske


, javne službe premilostivo podijeliti vitežki krst reda Franje Josipa.


Imenovanje i premeštenje Kraljevski povjerenik u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji imenovao je računarskoga revidenta Šandora pl. L a-
j e r a kr. računarskim savjetnikom računarskog ureda kr. zemaljske vlade
u Vili. činovnom razredu sa sustavnim berivama, a premjestio je iz službenih
obzira kr. kotarske šumare dra Vašu Vučković a od kr. kot.
oblasti u Samoboru, kr. županijskoj oblasti u Zagrebu i Vinka August i n a
iz Daruvara u Samobor.


C. i kr. zajedničko ministarstvo financija naimenovalo je: šumarnicima
u VIII. dnev. razredu nadšumare: Konstantina B u 1 b u k a šumskog referenta
u okružnoj oblasti u Bihaću, Franju Huga Do s tala , dodijeljenog
šumskom ravnateljstvu u Sarajevu, Gregora K 0 r o t \v i c z k u, šumskog
referenta u okružnoj oblasti u Mostaru i Ferdinanda Zittu , upravitelja
šumske uprave u Busovači; dalje je naimenovala nadšumarima u IX. dnev.
razredu šumske upravitelje: Franju Hirnle a u šumskom odsjeku u Sarajevu,
Karla Kubović a u kotarskom uredu u Zupanjcu, Josipa T ii r-
k 0 11 a u šumskom ravnataljstvu u Sarajevu, Josipa Kolaković a u
kotarskom uredu u Foči, Vladimira M i k š i ć a de Also-Lukavecz u kotarskom
uredu u Gradačcu, Ivana H o s s z u u kotarskom uredu u Bos.
Gradišci i Jijlija F r 6 h 1 i c h a upravitelja šumske uprave u Prači.
t Mihajlo Brateljević kr. šum. inž. kandidat umro je naglom smrću
dne 16. svibnja t g. u Vojakovačkom Osijeku. Pokojnik je bio vrlo sim


Einrichtung Viehweiden auf genossenschaftlicher Basis napisao


patična i medju drugovima obljubljena ličnost.
revnošću i točnošću. Vječna mu spomen!
U službi se je izticao
Nove icnjige.
Leitfaden fiir den Waldbau von W. Weise, četvrto izdanje.
nakladnik: Julius Springer. Cijena K 4´80.
Berlin,


von


D. M. Augustin, nakladnik Paul Parey, Berlin. Cijena K 1"20.
Društvene vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdobju od I. siječnja do


15. svibnja 1912.
I. U ime dužne i tekuće članarine I. razreda i
upisnine uplatiše: Abramović Nikola 10 K, Adamek Ladislav 10 K,
Althaler Franjo 10 K, Baličević Ante 15 K, Bauer Vjekoslav 10 K, Benak
Vinko 10 K. Boellein Koloman 10 K, Bogoević Tomo 5 K, Bona pl Marino
10 K, Biondić Josip 10 K, Brosig Ljudevit 10 K, Brosig Rudolf 10 K,
Bubanj Vjekoslav 10 K, Brausil Makso 5 K, Boor Dragutin 20 K, Berger
Asdrubal 10 K, Bujan Josip 10 K, Brnjas Dragutin 10 K, Belanović