DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 240 —


da je prodaja stabala samo za to po Xu zao;ovarana, da on može procjenu
obaviti tj. da je zagovarana iz koristoljublja.
Svojim načinom prikazivanja podje stručnjaku Y. za rukom zavesti
i uvjeriti inače vještog upravnika Z , da nadzornoj oblasti proti stručnjaku


X. podnese prijavu, radi koje bi potonji morao biti veoma strogo kažnjen
— kad bi stvar onako stajala kako ju je stručnjak Y prikazao.
Ovdje je, kako se iz opisa vidi, denuncijacija očevidna, a sastoji se u
glavnom u tome, što je stručnjak X. po stručnjaku Y. izvraćanjem i
i krivim prikazivanjem činjenica sigurno u izvjestnoj zloj namjeri objedjen,
da je iz koristoljublja dozvolio sadanjemuživatelju
šume potrošiti sav utržak od stabalja, koji bi
se inače u roku.od jedne obhodnje potrošiti
smio , što naprosto nije ´stina, jer je, kako je jur naprvo spomenuto,
več davno prije, nego se je znalo, tko će procjenu obavljati, dozvola
za sječu stabala izdana bila i jer je još prije izdanja dozvole stručnjak
X sasvim jasno preporučio i stručno obrazložio bio, da se utržak ima
potrošiti ne po sadanjem uživatelju na jedanput, nego tečajem jedne obhodnje,
kako je i stručno opravdano


Bi li se g V. D. mogao sjetiti, na koji na vlas ovom sličan slučaj
i bili mogao uprti prstom u stručnjaka Y?


G. V. D. poziva me u svom odgovoru na moju kritiku, da mu dokažem
kad je i gdje je on ovo ili ono rekao, te mi time indirektno imputira,
da krivo prikazujem činjenice. I opet mi je čudno, da baš on
drugoga radi takova šta objedjuje. Zar se g. V. D. nesjeća, da je on
svojom rukom gospodinu I. P. pisanim pismom svojevremeno
porekao bio, da je on u uvodu ovoga članka spomenuti račun o računanju
etata izveo — akoprem su cijela gosp. osnova i stoga
cijeli račun bili pisani njegovom vlastitom rukom.
Tko može na taj način sama sebe zatajiti, taj neima prava drugome
predbacivati izvraćanje činjenica, a još manje ima pravo tražiti kakove
dokaze, kad je eto u stanju i svojim vlastitim dokazalima osporiti istinitost.


Nego još nješto. G. V. D. uztvrdio je u svom pismu upravljenom
na g. I. P., i to, da on nije izračunavao etat u naprvo spomenutoj osnovi nego


— pomislite — njegov nadlugar!
Čast doduše našima nadlugarima, ali ako oni bez šumarskih škola
imadu toliko znanja, da im se može, i još k tomu bez ikakve naknadne
kontrole, povjeriti uredjivanje šuma, čemu se onda ide u obće u šumarske
škole. Šumari, nadšumari, nadzornici i drugi šumarski činovnici nisu po tora
tumačenju ništa drugo negtf puki suvišni parasiti, koji pod izlikom njekakova
osobitog šumarskog znanja beru zabadava svoje plaće, a mogli bi
ih sasvim lahko zamjeniti jeftiniji nadlugari.


Kad sami Šumari do svoga znanja i važnosti njegove ovoliko drže,
što da onda do njihova znanja drže drugi pozvani i nepozvani faktori.


Red je sada na cijenjenim čitateljima da sami odluče, čijem će prikazivanju
činjenica povjerovati, i na kome će ostati oni častni naslovi,
kojima je g. V. D. mene u svom odgovoru počastio.


Alfoprem je g. V. D. s gnjušanjem odbio svaku dalnju polemiku s menom
0 osnovi Drag. luga ja ću se ipak, čim to prostor Š. L. dopusti, osvrnuti
na njegove »stručne« izvode u samom odgovoru napisane i crno na bijelom
otisnute, jer se barem nje neće nitko ufati negirati. B. Kosović .