DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 237 -
Kod cjepanica od 05 m, duljine slaže se I pr. ra.
tako, da se načini jedan križ od 1 m. visine, što čini 0.25 pr.


m. drva, ostalih 0-75 pr. m. slože do križa na 1´5 ra. duljine
i 1 ra. visine. Ukupna duljina vsložaja iznaša tada 2 m., visina
1 m-, a širina 0-5 ra.
Dva pr. ra. slažu se u složaje od 4 m. duljine, 0´5 ra. širine
i 1 ra. visine, u kojiraa su cjepanice na oba kraja složene
u križ, a ostali raedjuprostor izpunjen uzporedno poslaganima
cjepanicama.


Kazuraije se samo po sebi, da se može i više ovakovili
složaja jedan nad drugim na isti način složiti.
Naredba stupa na snagu sa danom oglašenja.


Stručna kritika i osobnosti.


Na moju skroz na skroz stvarnu kritiku metode kojom kani g. V. D.
urediti šumu Drag. lug, odvratio je on nakon punih 6 mjeseci šutnje izvračanjem,
negiranjem, zavadjanjem čitatelja na stranputice itd., a gdje to
sve nije pomoglo odvratio je prostotom, prikazujuć cijelu kritiku kao
posljedicu osobnog antagonizma izmedju nas dvojice i prikazujuć me izmedju
redaka neznalicom i denuncijantom.


Pročitao sam stoga još jedanputa pomno moju kritiku napisanu u


9. broju S, L. g, 1911., ali nisam mogao opaziti u njoj takovih pasusa, koji
bi g. V. D. davali pravo onako se ponjeti, kao što se je u svom odgovoru
u III. i IV. broju Š. L. ove godine prema meni ponjeo.
Time sam barem po njemu samome rjiešen dužnoga obzira prema
njegovoj osobi, a gg. čitatelje molim da mi oproste, ako se i ja poput


g. V. D. zabavim ovdje sa stvarima, koje na sam predmet nespadaju, ali
iz kojih će cijenjeni čitatelji moći prosuditi, da li g. V. Dojković u obče
ima pravo kome predbacivati neznanje i denuncijanstvo, ter objedjivati
koga s bog pristranosti kritike.
Prije njekoliko godina bila me je zapala zadaća, da se pozabavim
sa jednom, po g. V. I), sastavljenom osnovom, koja je već nakon svoga
5 godišnjeg obstanka postala skroz neprovedivom.


Osnova je bila, kako je to već kod njegovih sastavaka običajno,
puna puncata kojekakovih bombastičkih fraza i na oko stručnih zakučastih
pitanja, koje je sastavljač što no se veli zamrsio, i opet s lahkoćom razmrsio
tako, da su njeki inače vješti i priznati stručnjaci osnovu u dobroj
vjeri propustili i odobrili, bez da su njezine pogreške opazili.


Osobito se isticala ona partija osnove, u kojoj se imalo prikazati
računanje etata, ta Akilova peta većine uredjajnim poslovima nevještih
šumara. Akoprem se je radilo o etatu jednostavne preborne bukove šume
od male vrijednosti, koji se je mogao, bez ikakvih skrupula obračunati