DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 236 -j
Cjepanice od svake vrsti propisanih duljina mogu se slagati
sa jednim ili sa dva križa. Visina složaja mora biti najmanje
I metar, a slažu li se u veću visinu, to ta visina mora
uvijek odgovarati broju cijelih metara. Prostorni sadržaj svakog
pojedinog cijelog složaja (drvo u križu i ono što nije u križ
složeno) mora dati uvijek sadržaj cijelih prostor, metara.


Prema tomu ima se drvo obzirom na duljinu cjepanica
ovako složiti:


Kod cjepanica koje su dugačke 1 met. slažu
se složaji od 2 pr. m. tako, da se od njih složi 1 m. visoki
križ, sto čini 1 pr. m., a drugi pr. m. složi se do križa sve
cjepanice uzporedno u složaj od lm . duljine i 1 m. visine.
Ukupna duljina takova složaja iznaša tada 2 m., visina 1 m.,
a širina 1 m. Složaji od 4 pr. m. slažu se na 4 m. duljine tako,
da bude po jedan križ na svakom kraju od 1 m. visine, a medjuprostor
od 2 m. izpuni se cjepanicama uzporedo. Ukupna duljina
takova složaja iznaša tada 4 m,, visina 1 m., a širina 1 m.


Kod cjepanica od 0*8 ra* duljine slaže se složaj od
2 pr. m. tako, da se načini jedan križ od 1 m. visine, všto čini
0*64 pr. m. Ostalih 1*36 pr. m. slože se cjepanicama uzporedo
na 1´7 m duljine i 1 m. visine. Duljina cijeloga složaja iznaša
tada 2*5 m., visina 1 m. a širina 0*8 m.


Složaji od 4 pr. m. slažu se sa dva po 1 m. visoko križa
sa strane, a medjuprostor od 3*4 m. duljine izpuni se na 1 m.
visoko uzporedno poslaganima cjepanicama. Duljina cijeloga
složaja iznaša tada 5 m., visina 1 m. a širina 0´8 m.


Kod cjepanica od 0´6 ra. duljine slaže se po 1 pr.


m. tako, da se načini 1 ni. visoki križ, što čini 0-36 pr. ra.,
a ostatak od 0-64 pr. m, složi se na 1 m. visine i 1.07 m.
duljine. Ukupna duljina složaja iznaša 1-67 ra., visina 1 ra., a
širina 0.6 m.
Dva pr, m. slažu se u složaje od 3-33 m. duljine, 1 m.
visine i 0´6 m. širine, u kojima su cjepanice sa obijuh strana
složene u križeve, a medjuprostori izpunjeni paralelno poslaganiraa
cjepanicama,