DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 6. U ZAGREBU, 1. LIPNJA 1912. GOD. XXXVI.


ŠUMARSKI M5T


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
{lanove I razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K{


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Gospodarska osnova za šumu z. z. Draganić.


Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik.
(Nastavak.)


Pošto sam u 10. i 12. broju „Šumarskog lista* od prošle
godine svestrano i na sve moguće načine sa financijalnog stanovišta
rasvjetlio neopravdanost i neprovedivost redovitoga prebirnoga
sijeka u draganičkoj šumi po „zasebnom gospodarenju"
od g. Dojkovića, preostaje mi sada, da raspravim pitanje, da li
je redoviti prebirni sijek opravdan obzirom na gospodarstvene
prilike i gospodarstvenu potrebu ovlaštenika, radi čega je navodno
g. uredjivač taj način gospodarenja odobravao.


U tom smijeru mogu biti posvema kratak.


Težište svih gospodarstvenih potreba i zahtjeva zem. zajednice
Draganić leži u potrebi paše, žirovine, vinogradarskog kolja
te gradjevnog i ogrjevnog drvlja A jeli se predloženim prebirnim
sijekom (po uzoru uredjivača) udovoljuje, odnosno može
udovoljiti tim zahtjevima? Ja sam u zadnjem broju »Šumarskog
Lista« od prošle godine pod točkom o) na strani 457.—464.
jasno i nedvoumno dokazao, da se tim zahtjevima ne može
udovoljiti, jer će se ili mimo ustanova § 10. šum. zakona
i § 1. zakona od 26. III. 1894. ob uredjenju stručne uprave i
šumskog gospodarenja u šumah stojećih pod osobitim javnim
nadzorom, kano i § 20. k tomu zakonu izdane provedbene naredbe
od 23. IV. 1903. broj 23.152 i napokon § 20. priloga