DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 219 —


§ 97. Komadi za vratašca, i za okrajke dna
(Gehrnstiicke). —Jedan sloj dana, nesmije imati više od
dva okrajna komada (Gehrnstiicke) za dno, ostatak moraju sačinjavati
komadi za sredinu dna. Počam od veličine br: 12 gore,
mora imati svaka bačva po jedan komad za vratašca. Širina komada
sa vratašca mjeri se samo na širem kraju, dočim drugi kraj
može biti sa 3 cm. uži. Komadi za vratašca i sredinu dna, mogu
biti na kraju gdje se zarezuje pero (Kernfuge.) sa Ve, a okrajni
komadi za polovicu tanji od minimalne debljine središnje sljubnice


§ 98. Uglavi li se kupoprodaja jednog stanovitog sortimenta,
te se kod primopredaje izpostavi, da isti djelomično nije
podpun, to kupac ima pravo preuzeti samo onoliko od sortimenta,
koliko ga je sasvim podpuno, dočim nemora preuzeti
onaj dio sortimenta od kojega ima djelomično podpuni broj
komada.* Kupac ali uza sve to ima pravo postupati proti prodavaocu
radi neizpunjenja pogodbe.


Ako nije što drugo ugovoreno, imade se pogodjena količina
na jedanput predati, dotično preuzeti.


§ 99. ^Presion« duge za badnje »Presions« drva
i duge za badnje, moraju biti po mogućnosti čim ravnije Duge
br: V´a, 1 i 2 moraju se dobavljati za 3 cm. dulje od obične duge.
U svježem stanju mora debljina glava od duga br: Vs i 1 iznašati
najmanje 42 mm i od duga br: 2—6 najmanje 48 mm.
Ako je ugovorena pogodba za »pression« dna, mogu se dobavljati
samo dna od broja Vj, 112 . Ova moraju biti na sredini
sljubnice debela najmanje 40 mm. a na sredini pera" (Kernfuge
najmanje 30 mm. Duge za badnje moraju se izraditi posve
ravno, na obim širokim stranama moraju biti bez pogrješaka,
a u svježem stanju mora im biti sredina najmanje 52 mm debela


§ 100. Škart ili izmeta k. Kao škart ili izmetak
smatra se kod dužica i kod dana ono drvo koje je prhko ili


* Npr: Od broja 60—85 pogođjeno je 500 bačava, no kod primopredaje še
ispostavi da ima prođavaoc samo 400 podpuni ba5ava a 43 duge i a 14 dana,
dočim da od ostalili leO baSava ima doduše duga za lUO bačava a 43 Itomada,
no da manjltaju liođ svalte bačve okrajci od dana. Kupac je dužaa tada primiti
samo 400 bačava sasvim podpuni, a ostalu 100 nije dužan primiti (ni dna ni duge),
makar su duge u pođpunom broju. ^j.