DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 218
Pa je li je draganićka šuma zaista tako malena, da je za
njeno potraj no uživanje potreban prebirni sijek. Nipošto. Draganićka
šuma ima blizu 6000 jutara, te je osim šume turopoljske
imovne općine, jedna od najvećih šuma z. zajednica
cijele kraljevine Hrvatske i Slavonije.


Konačno bi se prebirni sijek imao uvesti na mjestima, koja
odgovaraju ustanovama § 6. i 7. šumskoga zakona, dakle kod
šuma zaštitnih, na velikih strmina, na velikih visina, na obalah
velikih rijeka, gdje tlo nije zaštićeno pećinama i tvrdim kamenjem,
i napokon na letećem pijesku. Nu pošto draganićka šuma
obzirom na svoju stojbinu ne spada u spomenutu kategoriju
šuma, to je i uvedenje prebirnoga sijeka skroz na skroz neopravdano
i proti ustanovama postojeće naredbe, a konačno i
u gospodarstvenom obziru po zem. zajednicu od velike štete.


(Svršit će se).


Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj
burzi za trgovinu sa svim vrstima drva.


Valjaju od 1. travnja 1911.
(Svršetak).
§ 96. Maksimalni broj komada. Ako nije utanačena
kakova druga pogodba, ima se po jednoj bačvi dobaviti slijedeći
maksimalni broj duga i dana.


Debljina Debljina sljubglave
duge nice dna Duge Duge 1


Broj
Broj


"1,0 mm ""Ao mm "1,, mm "/,„ mm


Komada
Komada
´U 15 13 6 5 20-28 35 ]´2


17 15 7 6 30—38 37 12


1-1´/, 19 17 8 7 40-5B 40 13


23 20 9 8 60-85 43 14


3-4 V, 26 ´23 9 8 90 -135 45 15


5-6 28 25 10 9 140—200 48 16


7-9 31 ´28 11 10


10 13 35
31 13 11


"/ii mm "/.o mm
1 Komada Komada
j 14—18 36 38 11


i