DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 2     <-- 2 -->        PDF

iiustrovani cjenik
br. 225. badava i
franco!
Ograde iz žice
za vrtove, kuće, zvjerinjake, fasanerije itd.
Dvije tvornice, najizdašniji uspjeh.
Alpenlandisch e Drahtindustri e
_, ,
Ferd .
, , . ,
JergltSC h
®
r>..t Klagenfurt (poštanski pretinac
S0nne,„^6 ) i Oraz GSstingemaut i
´Wien IV./l. Pressgasse 29.
Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:
a) za izvorne sastavke 5 0 K;
b) za prevode 3´5 K; i
c) za prepisane stvari 2"0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenoga časopisa po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


SADRŽAJ, strana
Gospodarska osnova za šumu z. z Draganić. Piše Mirko Puk,
kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak) 201—218
Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi za
trgovinu sa svim vrstima drva. Valjaju od 1. travnja 1911.
(Svršetak) 218—237
Stručna kritika i osobnosti. Piše B. Kosović 237—240
Osobne vijesti: Odlikovanje. — Imenovanja i premještenja.—
t Mihajlo Brateljević 241
"Nove knjige 241
Društvene vijesti: Izkaz uplaćene članarine , 241—243
Dopisi urebničtva 243
Oglasi 243-244