DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 217 —


sječu primijeniti vrsti drveća, svrsi gospodarstva, potrebama
šumoposjednika i stojbinskim odnošajem.


Ako je šumska površina tako malena, da se potrajno uživanje
šume može osjegurati šumoposjedniku samo prebirnom
sječom, tad valja taj način sječe doista i uvesti. Osim toga
imati će se prebirna sječa zavesti i na onih mjesti, gdje ju
§ 6. i 7. šumskoga zakona odredjujk


Pita se sada, da li je na temelju koje god ustanove § 19.
opravdano uvedenje prebirnoga sijeka u draganićkoj šumi.


Prva alinea § 19. kaže, da se kod izbora vrsti sječe imadu
uvažiti sve postojeće prilike, naročito vrsti drveća, svrha gospodarstva,
potreba šumoposjednika i stojbinski odnošaji.


Jesu li dakle vrst drveća, svrha gospodarstva, potreba šumoposjednika
i stojbinski odnošaji takovi, da traže uvedenje prebirnoga
sijeka? Nisu. Nijedno, ni drugo, ni treće ni četvrto
nemože opravdati uvedenje prebirnoga sijeka.


Za hrastovu šumu, a naročito ža takovu, kakova je šuma


z. zajednica Draganić koja se nalazi većim dijelom jošte u vrlo
lijepom sklopu i sadržava gradju od neprocjenjive vrijednosti
je prebirni sijek gotova propast i uništenje, jer se šuma prebirnim
sijekom proredjuje, lijepo porasli hrastovi sa ravnim i
visokim deblom kvare u svojoj tehničkoj vrijednosti te pretvaraju
u ogrijev, a time sastojini nanosi neizmjerna šteta, pa ipak
nijednoj gospodarskoj potrebi zemljištne zajednice kano što su
uživanje paše, žirovine, produkcija kolja ne udovoljuje, dapače
radi proti ovim potrebama.
A što se tiče stojbinskih odnošaja, to ovi pogotovo nezahtijevaju
uvedenje prebirnoga sijeka, pošto se sva draganićka
šuma nalazi u ravnici. Dakle na temelju ustanova alineje prve
§ 19. uvedenje prebirnoga sijeka u ničem nije opravdano i ako
bi se na temelju tih ustanova uveo, to bi se moglo dogoditi
samo usljed potpunoga ne razumjevanja ustanova spomenutog
§ i nepoznavanja naravi prebirnoga sijeka.


Prebirni sijek imao bi se nadalje uvesti samo onda, kad
je šumska površina tako malena, da se potrajno uživanje šume
može osjegurati samo prebirnim sijekom. 17