DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 216 —


iznosi samo 238´9K. da će se zemljištna zajednica Draganić oštetiti
svake godine za 265-1 hektolitra ili u novcu za 2651 krunu.


Po tom se niti u ovom smjeru ne udovoljuje, a niti može
udovoljiti gospodarskim zahtjevima z. zajednice Draganić, već
se ti zahtjevi usljed godišnjega umanjivanja žirovine izravno
vrijedjaju i oštećuju, bez da će im se ikada moći udovoljiti. U
ostalom, da se prihod na žiru godimice i ne umanjuje, već od
godine do godine raste, ipak se gospodarskim potrebama te
zem. zajednice pri uporabi redovitoga prebirnoga sijeka nebi
moglo u pogledu uživanja žirovine udovoljiti, pošto je u prebirnoj
šumi bez ogradjivanja »šumskih vrtića« žirenje svinja
upravo tako isključeno kano i uživanje paše.


I tim sam jasno i nedvojbeno dokazao, da se šumskim
gospodarenjem, komu za podlogu služi redoviti prebirni sijek,
nemože udovoljiti gospodarskim potrebama ovlaštenika niti u
pogledu paše, niti u pogledu produkcije vinogradarskog kolja, a
niti napokon u pogledu uživanja žira, a kad_ se tim vitalnim
interesima nemože udovoljiti, onda takovo gospodarstvo, koje
ne promiče ciljeve razložnog šumskog gospodarstva, dapače
radi proti njima, nevalja, pak osnova, koja takovo gospodarenje
budi izravno budi neizravno podupire odnosno propisuje, neima
prava na opstanak, te ju nijedna oblast odobriti ne može.


Gospodarska osnova z. zajednice Draganić protivi se mnogim
pozitivnim ustanovama, naročito § 19 naputka za sastavak
gospodarskih osnova i programa kr. zem. vlade od 23/4 1903.
broj 23152.


Odmah u početku svoje rasprave, na strani 426 Sum. lista
od mjeseca listopada i studena pr. godine ustvrdio sam, da se
gospodarska osnova za z. zajednicu Draganić, koja se osniva
na redovitom prebirnom sijeku, protivi ustanovama § 19. priloga
D. naredbe kr. zem. vlade, pa se ta osnova već stoga
gledišta odobriti ne može.


Ovu tvrdnju želim sada dokazati.
§ 19. spomenute naredbe doslovno glasi:
Kod izbora načina sječe u visokih šuma (čiste, oplodne,
preborne, hrpimične itd.) valja uvažiti sve postojeće prilike, te