DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 208
Skri


ob urodu žira pri raznom gustom sklopu u jednoličnili


133 Na 1 jutru ima Na 1 stablu ima


L>
h 05 cS


a pri urodu pri urodu


M


C3 stati
pusredslapusredslaM


*3


J4 o bala nom njem bom nom njem bom


ff m
cS
X! a CD
žira žira a,


c3 5° broj


o


3Q litara litara
EH a c d e 1 f 1 g h 1 i 1 j


1. Slučaj. Na posve prostom stajalištu.
^ ´


1
10—20 8 64 90 3*50 90 45 4 1 0-5
21-30 10 100 58 468 115 57 8 2 1-00


a


3 31-40 12 14+ 40 480 120 60 12 3 1-50
4 41—50 14 196 29 580 145 73 20 5 2-50
5 51-60 16 ´254 22 528 132 66 24 6 3-00
6 61-70 18 ) 324
7 71-80 20 ! 400 600 150 75 40 10 5-00


1


8 81—90 22 ( 484
9 91 i + 1


1

ii. s»lučaj .U sl< (lopu sasto jina i stog ( lebij. razre da
o


o


1 10—20 4 16 360 720 180 90 2 0-50 0´25
2 21—30 5 25 230 920 "30 115 4 1-00 0-50 a
3 31—40 6 36 159 954 277 138 6 1-50 0-75 C3
4 41—50 7 49 117 1117 279 139 10 2-50 1-25 >tsi
5 51—60 8 64 89 1068 267 131 12 3´00 1-50 6 61—70 9 81 a


7
71—80 10 100 1


1160 290 145 20 5-00 2-50 a


8
81—90 11 121


Š 58


9
91 i + 12 144 )


o
o


CS
S]