DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu
i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:


a) za izvorne sastavke SOK ;


b) za prevode 3´5 K ; i


c) za prepisane stvari 2 0 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u
koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenoga časopisa po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


JERCrrSClI .MJVGENFORT.


liustrovani cjenik


br. 225. badava i


franco!


Ograde iz žice


za vrtove, kuće, zvjerinjake, fasanerije itd.


Dvije tvornice, najizdašniji uspjeh.


AJpenlandische Drahtindustrie


Ferd. Jergitsch Sohne, ?´?«^?"?"´* (ppštanski pretinac


2S6) i Graz Gostingermaut.


SADRŽAJ.


strana


Pismo iz Draganićkog luga. (Svršetak) 161 —181


Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi za tr


govinu sa svim vrstima drva. (Nastavak) 181 —193


Osobne vijesti: Imenovanja i premještenja 193-194


Društvene vijesti: Naučno putovanje —- Zapisnik sjednice upravlj.


odbora hrv.-slav. šumar, društva držane 10. prosinca 1912. 194—199


Različite vijesti: Sa šumarske akademije — Zavod za oglaši


vanje — Nagrada 199—200


Dopisi uredničtva