DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 199 —


50 K, Anki Vraničar 50 K, Mariji Furlan 50 K, Dragi Lajtraanović 50 K,
Dragi Škarić 50 K, Petri Simić 50 K, Juliji Kordić 50 K i Mariji Aiitoš
100 K, ukupno 500 K, zatim;


B) iz društvene imovine: Albini Ćelija 90 K, Tereziji pl. Dragančić
80 K, Olgi Belamarić 50 K, Dragici Brosig 90 K, Mariji llijč 90 K. i
Pavlu Antoliću 50 K, ukupno 450 K.


VII Eventualni prijedlozi.


1. Dosadanji urednik kr. zem. šum. nadzornik I. razr. Ante Kern
predlaže, da se nadšumaru Hinku Begni za njegovu razpravu »Križevačka
imovna obćina u slovu i broju« doznači posebna nagrada obzirom na to.
što mu je veći dio razprave plaćen po starom honoraru po 3 K i 2 K
po stranici.
Na predlog predsjedatelja zaključuje se, da se nadšumaru Begni
obzirom na veliki trud, kojeg je uložio na sabiranje podataka zi upitnu
svoju razpravu iz društvenih sredstava dopita posebna nagrada od 100 K.


2. Odbornik Dr. Gjuro Nenadić predlaže, da se obzirom na to, što
su šume krajiške investisionalne zaklade već izsječene, sastavi monografija
0 krajiškoj investicionalnoj zakladi i objelodani u Šumarskom listu, te se
k jednu izjavljuje spremnim, da će se tog posla sam prihvatiti, ako mu
se povjeri
Odbor usvaja taj predlog i povjerava sastavak upitne monografije
Dr. Gjuri Nenadiću, a podjedno zaključuje, da se društveno predsjedničtvo
obrati na upravu krajiške investicionalne zaklade znmolbom, da Dr. Nenadiću
u tu svrhu dozvoli uvid u spise rečene zaklade.
Pošto inih prijedloga nema, zaključuje predsjedatelj sjednicu, a zapisnik
ovaj ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 14. travnja 1912. izabrani
odbornici Tolg Vilim i Dr. A. Petračić.
Fischbach v. r. Josip Jakopec v. r.
predsjednik. tajnik.
Tolg V. r. Dr. Petračić v. r.


Različite vijesti.


Sa šumarske akademije. Na šumarskoj akademiji čitat će u II. semestru:
Izv. sveuč profesor dr. Oton Kučera : Matematika II dio.
4 sata. — Umir. jav. izv. prof dr. David S e g e n : Deskriptivna geometrija,
II dio 3 sata. Konstruktivno crtanje 4 sata. — Jav. red. prof.
dr. Dragutin Gorjanović-Kramberger: Geologija 3 sata.
Geološke vježbe i ekskurzije. 2 sata. — Učitelj dr. Milan M e t e 1 k a :
Organska kemija, 4 sata. Vježbe iz organske kemije, 5 sati — Jav. red.
prot. dr. Julije R o r a u e r : Narodno gospodarstvo i financijalna znanost,
2 sata. — Jav. red. prof. dr. Vinko Krišk o vi ć: Upravno i privatno
pravo, II. dio 4 sata. — U IV. semestru: Učitelj Antun K o r 1 e v i ć:
Šumarska zoologija, II. dio 3 sata predavanja, 2 sata vježbe. — Jav. red.
prof. dr. Antun Heinz : Specijalna morfologija odabranih biljnih tipova
uz pregled sistema, 6 satt. Vježbe, 6 sati. — Učitelj Franjo Š a n d o r:
Tloznanstvo, 2 sata predavanja. 3 sata vježbe. — Nasl. izv. sveuč. prof.
dr. Juraj V r b an i ć: Trgovačko i mjenbeno pravo, 3 sata. — Suplenat