DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 195 -
Blagajnik izvješćuje, da se je u društvenoj imovini, te u društvenim
zakladama nakupilo gotovine, koja za tekuće potrebe nije potrebna, te je
stoga za iste nabavljeno 4´/a7o založnica I. hrv. štedionice u Zagrebu
i to:


A) za društvenu imovinu za svotu od 5000 K jedan komad založnice
Ser. VIII. br. 1006, glaseča na 5000 K uz tečaj 99/100, te je pri
tome nakon odbitka troška prigodom nabave dobljeno 49 K 55 f.


B) za pripomoćnu zakladu za svotu od 400 K jedan komad založnica
Ser. VIII. br. 3161, glaseće na 200 K, te jedan kom. založnice br.
3164 glaseće na 200 K. što čini ukupno 400 K, uz tečaj od ^7ioo´ ^^
je pri tome nakon odbitka troška nabave dobljeno 3 K 85 fil.


C) za zakladu, utemeljenu u spomen A. Borošića za 2500 K.


1 kom. založnice- Ser. III. br. 3844 glaseća na 1000 K


1 « » » III. br. 3845 » » 1000 K


1
. » » II.br. 757 __» » 500 K
što čini ukupno 2500 K uz tečaj
od "Vioii ^^ te je pri tome nakon odbitka troška nabave dobljeno 24 K
70 fil.
Odbor uzimlje do znanja izvještaj predsjedatelja i društvenog blagajnika
o navedenom blagajničkom poslovanju.
Društveni tajnik izvješćuje:
3 Da se je radi službenog izbivanja novoizabranog tajnika i dosadanjeg
tajnika Bogoslava Kosovića točna primopredaja društvenih prostorija
i društvene knjižnice mogla obaviti istom 3. studena 1911., o čemu
je spisan i primopredajni zapisnik pod br. 162. Nadalje, da je prema dosadanjem
običaju istodobno preuzeo u upravu i društvenu zgradu »Šumarski
dom«, nu pošto prema pravilima kućnoga reda upravljafući odbor
iz svoje sredine izabire upravitelja »Šumarskog doma«, umoljava razpoložiti,
imade li tajnik i nadalje voditi upravu „Šumarskog doma«, ili će
se taj nadzor povjeriti inom kojem članu društvene uprave.
Odbor uzimlje izvještaj o primopredaji do znanja i zaključuje, da
tajnik imade i nadalje voditi upravu »Šumarskog doma«,


4. Izvješćuje se, da je prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine
hrv.-slav. šumar, društva od 10. kolovoza 1911. kr. zemalj. vladi,
odjelu za unut poslove, podastrta predstavka društva za povišenje putnih
naklada šumarsko-tehničkog osoblja i za povišenje putnih paušala kr. nadlugara
političke uprave, zamolbom, da bi se k jednu naredbenim putem
preciziralo, koja se putovanja kr. šumarskih tehničara imadu obavljati na
teret putnih paušala, a koja na teret privatnih stranaka, nadalje, da su
predložena na odobrenje po istoj glavnoj skupštini prihvaćena pravila zaklade,
osnovane na uspomenu blagopokojnog društvenog tajnika Andrije
Borošića
Izvještaj uzimlje se do znanja.


5. Čita se dopis kr. zemalj. vlade, odjela za bogoštovje i nastavu
od 13. rujna 1911. broj 16.643, kojim saobćuje, da je preuzela u upravu
cijeli šumarski muzej temeljem konačno dovršene primopredaje, te da su
s odobrenjem uzeti do znanja.
a) povjerenstveni zapisnik od 4. svibnja 1909. o primopredaji svih
predmeia, preuzetih na leuielju od prije postojećih inventara i b) zapisnik