DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 194 —
naslov i značaj šumarskog savjetnika, kr. šumarskim inžinirima Ivanu
Zwickelsdorferu i Stjepanu J a k a b u naslov i značaj kr. šumarskih
nadinžinira.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao
je kot. šumare Jurja F r a n j e š a, Nikolu G r d i n i ć a i Andriju
L 0 n č a r i ć a, nadšumarima u IX. činovnom razredu kod gjurgjevačke
imovne obćine. zatim je premjestio i to ureda radi kr. kot. šumara II.
razreda Paju P o p o v i ć a od kr. kot. oblasti u Vrbovskom k onoj u
Gračacu, kr. kot. šumara Budimira S t r g a r a od kr. kot. oblasti u
Udbini kr. kot. oblasti u Kutini, nadalje je premjestio iz službenih obzira
kr. kot. šumara II. razreda Mihajla Deret u od ICT. kot. oblasti u Gračacu
k onoj u Vrbovskom.


Društvene vijesti.


Naučna putovanja. Gg. članovi, koji bi htjeli nakon ovogodišnje
glav. skupštine u manjim hrpama (od 4—8 članova) pregledati zanimive
šumske uredbe u susjednim zemljama kao i u samoj Hrvatskoj i Slavoniji,
umoljavaju se, da predsjedničtvu hrv. slav. šum društva priobće čim
prije svoje želje glede onih šumskih objekata i uredabah, kojih upoznanje
bi im najbolje konveniralo. Isto tako neka jave, da li žele skupni izlet.


Zapisnik spisan dne 10. prosinca 1911. u »Šumarskom domu« u
Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv -slav.
šumarskog društva.


Prisutni: I. podpredsjednik Robert Fischbach tajnik Josip Jakopec,
blagajnik Ljudevit Szentgyorgyi, zatim odbornici: Bona de Marino, Kesterčanek
Franjo, Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Dr. Nenadić Gjuro, Dr.
Petračić Andrija i Tolg Vilim, dočim se izpričaše predsjednik preuzv. g.
Marko grof Bombelles, zatim II. podpredsjednik i ostali neprisutni odbornici.


I, podpredsjednik Robert Fischbach u zastupanju g. predsjednika
otvara sjednicu, te srdačnim rječima pozdravlja prisutne, želeći novo izabraaoj
upravi, koja se danas po prvi puta sastaje u zasjedanje, uspješan
i koristan rad na procvat same struke i unapredjenje staliških interesa,
na što sjednica teče slijedećim ustanovljenim dnevnim redom :


Točka I. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice,
obdržavane dne 9. kolovoza 1911.
Nakon pročitanja zapisnik se ovjerovljuje, a za podpis istoga izabiru
se p. n. gg. Tolg Vilim i Maiinode Bona.
Točka II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj priobćuje, da je prigodom dne 9. prosinca 1912.
preduzete skontracije zaključen blagajnički dnevnik :
A) družtvene imovine sa ostatkom od K 11.286-88
B) pripomoćne zaklade sa ostatkom od K 13.237´70
C) Zaklade A. Borošića sa ostatkom od K 2.T80 16
Ovi blagajnički ostatci nalaze se uloženi u vinkuliranim 4 7M´´/O za


ložnicama I. hrv štedionice u Zagrebu i 4´/2´´/o komunal. zadužnicama
hrv.-slav. zemalj hipotekarne banke u Zagrebu i uložnim knjižicama navedene
štedione i banke.