DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 127 —


i konačno stoga, što čitalačka publika odabranog ukusa, za lične
borbe neima ni potrebe, niti razumjevanja.


3.
U broju 9. ,S. L." od lanjske godine izvjestio je gosp.
Kosović 0 tečaju izleta u Drag. lug, pak je isto protkao množinom
nedelikatnih napadaja protiv mene, akoprem mu je zato
manjkala svaka legitimacija. Očitom povrjedom smatram stavak
na str. 344. gdje se govori o izbrajanju sastojina, ter gdje se
piše: „Da li su tomu izbrajanju prisustvovali i odbornici z. zaj.
i zato plaćeni bili, te koliki trošak za to izbrajanje otpada na
samog uredjivača, nije g. predavač spomenuo." Ako je pisac tog
stavka htio biti o tom predmetu upućen, tad mu je bila dužnost,
da me u šumi pred izletnicima i pred prisutnim odbornicima
zato i upita. Tako bi u normalnim prilikama svaki gospodin
postupao, a ja bih mu odvratio: da je izbrajanje sastojina preduzimano
u isto vrijeme, dok sam ja prosjeke (već u drugom
uredjajnom razr.) trasirao, usljed česa da istomu ja niti prisustvovao,
pa za oto niti nikakvog troška zaračunao nisam, p o č e m
na mene za to izbrajanje da neotpada niti
jeda n f i 1 i r, što je medjutim svatko tko je samo htio, morao
razabrati iz »izkaza o izbrajanju sastojina«, koj je izkaz u šumi
izletnicima i razdijeljen bio. Da li je premjerivanju stabala po
koji put prisustvovao koj odbornik, toga bez uvida u isplatne
listine, koje leže kod obć. poglavarstva u Drag. sada ustanoviti
ne mogu. Nu ako je i prisustvovao koj odbornik kod tih radnja,
to ga nisam ja onamo delegirao, već predsjednik zem.
zajednice. Da je pako on imao pravo to naredjivati, toga mu
nitko poreći ne smije, jer je zem. zajednica bila vlastna, da po
svojim organima nadgleda posao, kog je imala platiti.


Nu ovakav lojalni objašnjaj ne bi išao g. K. u račun, jer
se onda ne bi bilo dalo izmedju redaka čitati, da ja nisam
naredio izbrajanje sastojina tobože s razloga strogo stručnih
već samo zato, da pri tome i ja odbornici nješto ušićarimo, da
zem. zajednicu za nekoliko dnevnica i putnog troška omaknemo.