DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 124 —


Konačno držim obdržavanje takovih izleta i stoga potrebnim,
što je to jedina prilika gdje se možemo naučiti mirnom
raspravljanju i ozbiljnom zaključivanju; što će takovi izleti i
vidjene pri tome prilike, pale opaske i čuvene pobude, mnogog
od nas opeta navratiti na prilježno prebiranje po šumarskoj
knjizi, bez koje ne možemo trajno biti, posvršavali naše nauke
na ma kakovim školama. Šumarska se znanost produbljuje i
i specializira tolikom mnogostručnošću, obiljem i zamašajem, da
se čovjek i te kako načitan, više puta u stvari teško snadje,
nebavi li se baš prilježno stručnom knjigom svakdašnjicom.


S gornjim mojim nazorima skroz je oprečan zaključak
lanjskogodišnje glavne skupštine, koj ide za tim, da se za buduće
napuste skupni društveni izleti, pa da se mjesto njih članovi
društva razdrobe u manje hrpe, koje bi tad imale da same za
sebe izljeću. Ta biljka nije nikla na tlu naših društvenih potreba
i probitaka, a nije niti prikladna, da naše stališke prilike unapredi.
Ona znači cijepanje mjesto ujedinjenja, ona razjazuje
mjesto da sbližava. Dok se u Austriji ujedinjuju i po dva
šumarska društva, da nakon svojih glavnih skupština zajednički
podju na jedan naučni izlet, dok se u češkom šumarskom društvu
na izletu nadje i do 500 članova, zar da se u nas nebi
kojih 30—50 članova moglo skupiti u jednu exkurziju? Istina
je, da je austr. Reichsforstverein izašiljao maleni, ili bolje reći
ograničeni broj svojih članova na izlete u Švedsku, Švicarsku,
u Ugarsku i Hrvatsku. To ali nisu toliko društveni izleti o
kojima ja govorim, već su to bila obsežna, više znanstvena
putovanja poduzeta od, većim dijelom šumara specijalista, koja
traju po osam i više dana i koja stoje znatnih novčanih žrtava.
Tako je za izlet u Švedsku-Norvešku morala pojedina osoba
osjegurati po 1600 kruna. Takova naučna putovanja može upriličiti
pojedina imovna obćina, velevlastelin, kr. zem. vlada za
svoje činovnike; nikako nije naše društvo zvano, da takve izlete
stavlja u program svog djelovanja iz tog razloga, što i društvu
i nama članovima manjkaju u tu svrhu i sredstva i vrijeme.
Našim izletima imade biti poglavitom svrhom, da uz naučnu