DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Dopisi uredničtva.


üpozorujemo gg suradnike, da radi ograničenog objama lista nemožemo donjeti
sve sastavke odmah, nego ćemo ih donašati po našoj najboljoj aviđjavnosti
malo po malo.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici:
a) za izvorne sastavke 5´0 K;
b) za prevode 3.5 K; i
c) za pVepisane stvari 2-0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenoga časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


I
I
imi


Najbolja kakvoća 100 jutara vlastitih kultura


Sjemenje od četinjača i listača,


šumske biljke i biljke za živice, bukvice, sjemenje od trava i
mješavine toga sjemenja, divljake i pitomo voće, conifere, drveće
za drvorede, gospodarsko sjemenje, ruže najplemenitijih
vrsti, biljke i sjemenje za šumske remise, gomolje topinambura
itd. prodaje


I
I
´\ iIN I


Adalbert Farago, c. kr. dvorski dobavljač
trgovina sjemenja, Zala-Egerszeg, Ugarska.
Cijcnike šalje na zahtjev.


SADRŽAJ. Strana
Pismo iz Draganićkog luga 121 —145


Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj burzi za
trgovinu sa svim vrstima drva. Valjaju od 1. travnja
1911. (Nastavak) 145—156


Osobne vijesti: Imenovanja. — Sa kr. šumarske akademije. —
Četrdesetgodišnjica šumarnika Pavla Wittmana. —
t Wenzel Goli 156—158


Društvene vijesti: Pristupio Köreskenyjevoj pripom. zakladi . 158
Različite vijesti: Nova pilana. — Nove knjige. — Vrlo dobro
šumsko sjemenje 158
Ogksi 159—160