DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 160 —


Broj 579,


Oglas dralbe.


u srijedu dne 17 travnja 1912 u 11. satih prije podne, prodavati
će se kod gospodarstvenog ureda Otočke imovne obćine putem pismenih


ponudah 28.217 jelovih i bukovihvrjednosti od 228 282 krune.
stabala sa ukupnom procjenbenom
Sumsko-gospodarstven i ure d
U Otočcu , dne 23. ožujka 1912.


Broj 955 ex 1912.


Prodaja jalovog, smrekovogi
bopovogi Javorovog i bukovog
tvorivog i gorivog drva na panju.


Kod kr. šumarskog ureda na Sušaku, obdržavati će se dne 10. travnja
1912. u 10 sati prije podne, putem zatvorenih pismenih ponuda javna
ponudbena razprava, glede prodaje u šumi na paniu u redovitim godišnjim
sječinama kr. šumarije Ljeskovac, Škare, Brlog, Krasno, Kosinj, Karlobag
i Udbina nalazeće se, te jur konsignirane drvne gromade, procjenjene na
42087 m´^ jelovine, smrekovine i borovine, 16188 m^ bukovine i javorovine
sposobne za gradju i tvorivo, nadalje na 53142 m^ bukovine i javorovine,
sposobne za ogrjevna drva i to u 24 hrpe kojih ukupna izklična
cijena iznaša svotu od 261.552 K.


Istog dana, nu u 9 sati prije podne, obdržavati će se ´takodjer kod
kr. šumarskog ureda na Sušaku isto putem zatvorenih pismenih ponuda,
javna ponudbena razprava glede prodaje u sjekoredu III. okr. 3. te u
sjekoredu IV okr. 1. 3. i 4. kr. šumarije Ijeskovačke nalazećih se jur
konsigniranih 490 jelovih, 230 smrekovih, 45 borovih i 119 bukovih opaljenih
stabala, procjenjenih na 880 m´ jelove smrekove i borove za
gradju i tvorivo sposobne, kao na 95 m´-´ bukove za ogrjevna drva sposobne^
drvne gromade u jednog hrpi sa izkličnom cjenom od 4298 kruna.


Zaobina je )07o izklične cijene
Ponude imadu se staviti na pojedine hrpe.
Dražbeni i ugovorni uvjeti kao što i potanki izkaz na prodaju razpi


sanih drvosjeka, mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku i
kod dotičnih kr. šumarijah, te će se na zahtjev po kr šumarskom uredu
i dostaviti.


Suša k u mjesecu veljači 1912.


Kr. šumarskiured.


Uredjuje kr. zem.- šum. nađz. Bogoslav Kosoviš. Tiskara €. Vlbrcelit. Zagreb