DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 158 —


Na svečani dan sjatili su se oko toga drevnoga, ali potpuno svježega
duba, mnogobrojni prijatelji i znanci, da s njime njegovo veselje
podijele, a medju inima prisustvovali su osim jur spomenutoga presv. g.
vel. župana S. pl. Beloševića presv. g. grof Josip i grofinja F. Bombelles,
pr g. grof Brandis, velm. gosp podžupan Dr Milan Brezinšćak, kr. kot.
predstojnik dr. Spies i mnogi drugi Ulogu domaćina preuzeli su toga
dana sami službodavci jubilarca preuzv. gosp Marko grof Bombelles i supruga
mu preuzv. grofica Marija; koji su poznatom Ijubezljivošću i susretljivošću
nastojali svečani dan učiniti još svečanijim, što im je posvema i uspjelo.


Pavao Wittman rodjen je 1884 godine u Podjebradu u Geskoj od
otca šumara. Posvetiv se i sam šumarskoj struci, službovao je poslije
svršenih stručnih nauka kod njekoliko vlastelinstva u Češkoj, dok nije
godine 1871. primio mjesto šumara kod grofova Bombellesa u Opeki, gdje
još i danas kao jubilarac svoju službu sdušno i vjerno obavlja.


Dičnomu jubilarcu želimo od srca, neka bi se do skrajnjih granica
ljudskoga vijeka u sreći i zadovoljstvu nanosio zasluženoga previšnjega
odličja!


t Wenzel Goli kr. minist, savjetnik u miru umro je 10. rujna 1911-.
u 70. godini. Rodjen je u Ossiachu u Kranjskoj. Šum nauke svršio je
u Mariabrunnu kod Beča 1863 godine Godine 1870. prešao je iz privatne
službe u državnu, te je kao takav godine 1877 privremeno upravljao šumarskim
odjeljenjem c. k. namjestničtva za Dalmaciju u Zadru Već 1878.
godine postao je zemaljskim šum nadzornikom za Kranjsku u Ljubljani.
Godine 1906. došao je iz Ljubljane u ministarstvo poljoprivrede u Beču,
gdje je postao ministerijulnim savjetnikom i gdje je godine 1909. nakon
45 god. službovanja stavljen u zasluženo stanje mira.


Njegova glavna zasluga je, što je započeo pošumljivati kras posestrime
nam Kranjske, te što je u tom postigao vanredno lijep uspjeh znak,
da je pogodio pravi način. Njemu ima Kranjska zahvaliti, što je 2.400
jut. neplodnoga krasa priveo šumskoj kulturi Radi tih njegovih zasluga
počastile su ga obćine Sv. Vid i St. Petar na Krasu izabravši ga svojim
začastnim gradjaninom


Svojima podčinjenima bio je učitelj i pr-ijatelj. Slava mu !


Društvene vijesti.


Dr, G. Nenadić profesor kr. šum. akad. zagrebačke pristupio je
Köreskenyjevoj pripom. zakladi, uplativ prinos od 10 K.


Različite vijesti.


Nova pilana. Accionarno društvo za esploitaciju drva u Budimpešti
kupilo je skupa sa Kreditnom bankom od vlastelinstva kneza Schaumburg-
Lippea u Virovitici znatnu količinu stabala, te stoga namjerava kraj tamošnjega
kolodvora sagraditi veliku pilanu, u kojoj će biti zaposleno
predbježno oko 500 radnika.


Nove knjige: E Ney : Die Gesetze der Wasserbewegung im Gebirge
Neudamm 1911. Geb. K 16-80. K. Kautz : Schutzwald. Berlin 1912.
Geb. K 3-6Ü.


Vrlo dobro šumsko sjemenje dobiva se kod tvrdke A. Farago,
Zala-Egerszeg. Vidi oglas na omotu.