DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


kušanim udesbama, da ih tada tim laglje i brže prenesemo u
naše šume. To bi bio po mom mnienju put i način, kako bi se
u jednu ruku na domaji uznjegovalo medjusobno sudr´uško uvažavanje
i poštivanje, svojstva, koja su naše društvo svagda
pridizala i. jačala, kojih ali nekako ponestaje. Ta okolnost je
stoga za požaliti, što se odatlem radja nerazpoloženje i nehaj
za naše stališke i strukovne prilike. Ako je isto u stanju, da
potonje objasni, tad je to stanje, u kojem se nalazi već od
nekoliko godina naš društveni list.


Tako je sasma bezuspješno bilo nastojanje jednog urednika,
da si češćim povisivanjem honorara pribere oveći broj
suradnika. Makar i živimo u vijeku „novca", ipak nije novac
sve. Moćnija je od njega ljubav k struci, jači je stališki ponos!
Pridignimo ove, popravimo što je dosele ma na koji način
pokvareno i ozdraviti će naše stališke i društvene prilike s temelja.
To je po mom sudu sredstvo, kojim se ublažuje raspoložbe,
budi i podržaje volja k radu; kojim se čelici odluka i
čudesa se stvaraju. Sve ono drugo ne može donjeti ploda nigdje
i u nikojem društvu, jer nije i ne može biti elementom niti
medjusobnog sklada, niti trajne produkcije, a po tom niti zamjerna
uspjeha.


U drugu ruku udovoljilo bi se željkovanim izletom u strane
krajeve opravdanom zahtjevu, da se u što kraćem vremenu
popnemo o rame onim sretnijim šumarima, koji su nas, uz povoljnije
svoje razvojne i radne prilike u mnogočem nadkrilili i pretekli,
koji su´ mogli produktivno djelovati dok smo mi našu snagu


´Morali ulagati i trošiti u borbi za stališku evoluciju i materijalni
2^bs*tahäk, koji — na žalost niti do danas dotjerani nisu. Gornji


zahtjev opravdan je i s patriotične strane, i sa-stanovišta probuđjene
naše stališke svijesti. Sprječavati ih značilo bi neraditi u
korist razvitka naših narodno-gospodarskih odnošaja. Hrvatskim
se- šumarima mora podavati prilika, da svoje stručno obzorje
proširuju na uzornim uspjesima; naša prilježna volja 2a rad mora
se u korist naših šuma i naroda izcrpljivati u produktivnom
smjeru. Da se u što kraćem vremenu, stručnog djelovanja ma