DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


Hrast.
§ 76. Hrastovi trupci za fournire moraju odgovarati
duhu uvjeta, koji su propisani u § 62. za trupce za
fournire od drugih vrsti listača. Isključeno je drvo sa tragovima
crvene truleži. Okružljivost dozvoljava se do promjera
od 8 cm.
Hrastovi trupci za fournire, trguju se u dužinama počam
od 1-8 ra. gore. Kod pogodbe za dobavu robe koja je duža
od 18 m., može se uz drugu robu i jedan stanoviti ugovoreni
postotak kraće robe dobaviti, ali ta roba nesmije biti kraća
od 1 8 m.
§ 77. Trupci.
Trupc i I. razred a moraju biti zdravi, ravni, nesmiju
biti zasukano rasli, niti smiju imati pogrješaka. Minimalna dužina
iznosi 3 m., minimalna debljina 40 cm. Trupci od 3 m.
moraju biti ravni, duži trupci mogu biti na jednu stranu zavinuti,
ali visina luka nesmije biti veća od 10 cm. Trupci I. razreda
do 3 m. dužine moraju se dobavljati bez ikakovih grana.
Kod dužina iznad 3 m. dozvoljava se na svakom prekobrojnom
tekućem metru dužine po jedna zdrava, glatko odrezana grana,
od najviše 10 cm. u promjeru ili po jedna veća škulja od
velikog crva (cvilidrete, cerambix cerdo.)
Trupci II. razreda su takovi hrastovi trupci, koji
nisu kraći od 2 m., niti tanji od 30 cm., ali koji ne odgovaraju
uvjetima ustanovljenim za robu I. razreda. Inače moraju biti
zdravi, te sposobni za piljenje i drugu tehničku uporabu.
Kod trupaca I. i II razreda smije biti samo bijelikovina
mušičava (mali crv.)
§ 78. Piljena roba I. razreda mora biti potpuno
zdrava, bez pogrješaka i bez «zaležina (Lagerflecke). Na krajevima
mogu biti pojedine ravne pukotine, kojima dužina nesmije
biti veća od širine komada. Isto tako dozvoljavaju se malene
zdrave grane, koje neprobijaju kroz čitavi komad, kao i pojedine
osamljene luknje od cvilidrete, koje na dotičnom komadu nesmiju
ulaziti dublje od 7a njegove debljine, ali takav materijal nesmije