DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 145 —


uredjajniku otvara oči i onda, kad bi on bio ma kaico zasljep-
Ijen zasadama o izključivo čistoprihodnom gospodarenju i uzgajanju
isključivo što ljepših i vrjednijih sastojina i onda, kada
bi se time narušavale uporabe inih šumskih užitaka. — Drag.
ovlaštenik ne živi od etata hrastovine što ga godimice dobije,
ako ga i treba za svoja stanja. Ali podpuno urodio žir restaurira
ga gospodarstveno na kojih 4—5 godina, jer iz utovljene
krmadi poplati svoje dugove i steče daljni, novi kredit.


(Svršit će se.)


Trgovačke uzance (uvjeti) koje vrijede na bečkoj
burzi za trgovinu sa svim vrstima drva.


Valjaju od 1. travnja 1911.
(Nastavak).


IV. Dio.
Posebne ustanove za drvo listača.


§ 62. Doba sj eče.


Ni jedna vrst lisnatog drveća, izuzevši bukvu, ne smije se
sjeći kada je u mezgri, osim u onom slučaju, da je izrično ugovorena
dobava u mezgri sječenoga drva. Kod prodaje obloga
drva (drva u okruglom), razumjeva se, da isto mora biti sječeno
minule zime, ili pako takovo, koje će se iduće zime sjeći.
Ako nije izrično pogodjeno drvo, koje potiče od sječe predprošle
zime ili iz još starijih zimskih sječa, to kupac nije dužan
takovo drvo preuzeti.


§ 63 Gulenje kore.


Drvo od listača mora se dobavljati sa korom, ali je dozvoljeno,
da se može ostrugati vanjski raspucani dio kore. Slučajno
na deblu se nalazeće grane, moraju se glatko uz
deblo odrezati.


§ 64, Posljednji rok za dobavu drvaod onih
listača, kojih se drvo brzo kvari.
Kod drveća, kojeg se drvo brzo kvari, a koje je prodano
pod uvjetom, da se roba mora u stanovitom roku postaviti