DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 144 — >
smetaju pri uporabi njihove šume, To sam tvrdio u šumi, to
tvrdim i danas tim više, što to ne samo što uvjetuju već upravo
i nalažu propisi § 4. cit jur provedbene naredbe i § 14. uredjajnoga
naputka. Moje je uvjerenje i danas, da se gospodarstvena
svrha (Das Wirtschaftsziel) imade uvjek ravnati po opravdanim
željama i gospod. potrebama ovlaštenika, a nikada po
jednostranoj volji, odredbi i želji uredjajnikovoj, što je medjutim
glede stanovite vrsti šuma sasma precizno rečeno u § 3. cit.
zakona od 26. ožujka 1894. Ako se ova bitna zasada ne drži
pred očima, onda se stvaraju elaborati, koji su već prve godine
neprovedivi, jer nailaze na nerazumjevanje i odpor ovlaštenika
sve i onda, pa da tako naredjujemo i »mi od vlade«, kako je
u svojoj g. K. izvolio sebe apostrofirati onom zgodom, kad je
našao za shodno, da protuslovi gornjim, po meni zastupanim
načelima.


Dok ovlaštenicima ne pripada nikakav utjecaj na ustanovljenje
etata, na njegovo razvrstanje u tekući, u predhvat u vanredni
prihod, pošto su ta ustanovljenja lih posljedci inventure
sadanjeg stanja i njegovog odnošaja spram fundusa instruktusa,
to im se mora prepustiti utjecaj u sam način i lokalitet vadjenja
tog´ godišnjeg prihoda, pošto to bitno utiče u njihove gospodarstvene
prilike a naročito u šumama, koje su obterećene stanovitim,
podavanjima, kao što je to Drag lug, u šumi tolike
veličine, u šumi, u koju sa svojim dnevnim potrebama navire 19.
ovlaštenih sela. Od kakve je pako važnosti po Drag. ovlaštenike
i gledom na udaljenost te šume od njihovih sela (10—16
km) i gledom na njihove obće ekonomske prilike, upravo što
manje smetano uživanje paše i žirovine, neka služi dokazom i
ta okolnost, što nije prigodom pregledanja ovogodišnjih sječina
u šumi nijedan zastupnik potraživao, da se za doznaku zabilježi
više hrastova no ih je opredjelio kr. kot. šumar, ali je svaki
od njih u svakom odjelu kojim smo prolazili, rukom
odgrtao odpali listinac da vidi, imali pod
njim jošte neutrošenog žira, za kog su ljetos Drag.
platili preko 14.000 kruna. Ova pojava je tako zasebna, da