DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 143 —


a) 1. god. 516-66 jut., ostalo bi za pašu i žirovinu otvoreno . . . 5119-34 jut.


11. „ 516-66 „ 1033 32 jut. . „ „ „ do k. 22. g. 4602-98 „
23. „ ´61666 „ 1549-"98 „ „ , „ „ . . . . 4086-32 „
b) 1. „ 939´50 „ ostalo bi za pašu i žirovinu otvoreno do k. 22. g. 4696-BO ,
odnosno do eventualnog otvorenja. Nakon toga ponovna zagaja
od daljnih 939-50 jut. — U slučaju neotvorenja 23, godina
daljna zagaja od 939 50 ukupno 1879´— jut.
d) 1. god. 35-28 jut. ostalo bi za pašu i žirovinu otvoreno . . . 5600-72 jut.
2. , 35-28 „ uk. 70.56 jut. „ , „ „ ... 5565-44 ,
11. „ 388-08 , ostalo bi za pašu i žirovinu otvoreno . . . 6247-92 „
23. , 766 15+ 36-28 jut., uk. 801-44 jut. „ „ .. . 4838-54 „
U ovom zadnjem slučaju zapremale bi daklera nakon 23.
godine (pri početku druge obhodnjice) branjevine manje na
površin i od slučaja pod a) za 231-88 odnosno za 748"24 jut.
a u slučaj pod b) za 138*06 odnosno 1077-56 jutara. — Glavni
posljedak pri pojedinoj metodi uporabe i gajenja bio bi taj, da
bi se u slučaju pod a), smanjila žirovna i pašovna površina već
prve godine najmanje za 516-66 jut. a od. jedanajste već pa
do 22. godine za 1033-32 jutra; u slučaju pod b) već prve
godine za 939-5, odnosno u 23. godini za 1879 jut. dočim bi
u slučaju pod d) »vrtići« zagajena mjesta gledom na izsječene
površine mjerila samo 35-28, u drugoj 70-56 u jedanajstoj
samo 388-08 a u 23. godini sveukupno 801-44 jut. — NaraAfno
je, da bi se sve ove zagaje umanjivale otvaranjem odraslih, a
povećavale prigradnjom novih sječina nu ipak tako, da bi prije
20—22 godina teško dolazilo do otvorenja prvih zabrana. 0
samom gospod. efektu pojedinog od tih načina zagajivanja biti
će kašnje govora.


Moja je dužnost da zastupstvu z. zajednice obrazložim
prednosti i mane svakog pojedinog od gornjih načina uporabe
i pomladnje, o čemu sam već i raspravljao. Stvar je ovlaštenika
da se odluče za onaj sistem, kojeg oni gledom na svoje sasma
zasebne ekonomske odnošaje drže po sebe najpodesnijim. To je
jedini temelj, jedino sredstvo koje ima biti mjerodavno za način
uživanja i pomladnje, jer će se samo one i onakove branjevine
mirnim načinom i bez vanrednih mjera i investicija
provesti dati, glede kojih će ovlaštenici držati, da im najmanje