DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 142 —


obradjene nisu), koj bi se iz svakog debljinskog razreda morao^
odnosno imao isjeći ili ostaviti u svrhu, da se postigne onaj
sbroj temeljnica, koji će se za pojedini deblj. razred kao normalan
ustanoviti. Nu može se sada već reći, da niti u ovom
slučaju nebi ogojne površine bile manje od slučaja pod a), jer
bi se na sječinama morali za postignuće normaliteta potrebni
deblj. razredi preostavljati (najshodnije u hrpama). — U slučaju
pod d) imali bi se unntar obhodnjice (od 22 g.) isjeći svi hrasti
deblji od 61 cm p. p. — Ovo samo uvjetno i to samo onda,
ako obziri na postignuće normaliteta nebi zahtjevali, da se prsni
promjer i dalje povisi, počem bi k doznaci došao jošte broj stabala.
To bi imalo za povod, da bi branjevinske površine jošte
manje bile od onih o kojima će biti niže govora.


Prema izkazu o izbrajanju hrastova imalo bi se u gornjem
roku isjeći u u. r. Visokoj 16.933, u u. r. Sušju 14.660 a u


u. r. Jelas-Karabni 4.464 hrasta ili sveukupno 36.057 manje
4.000 (koji će se imati pridržati radi izjednačenja predhvata),
daklem ukupno samo 32.057 ili godišnje poprjeko 1457 stabala.
Naglašnjem da se ovaj broj imade smatrati samo kao veliki
prosjek, jer će taj broj biti u pojedinim godinama, kad će doći
sječine u odjele gdje su pretežito debeli hrasti (90, 100, 120
cm p. p.), puno manji. Gornja stabla zastiru (pomnože li se
krošnji obstori poj. deblj. razreda sa odnosnim brojem stabala),
u uredj. razr. Visokoj 339-01, u ur. razr. Sušju 333-20 i u ur.
razr. Jelas-Karabni 103-97 ukupno 77(;-18 jut. ili 13-777o od
cjelokupne površine. Jednogodišnja sječina iznosila bi u svemu
3528 jut. od kojih bi odpadalo na ur. raz. Visoku 15-34, Sušje
15-16 i Jelas-Karabnu 4 78 jutra. Neima daklem dvojbe, da bi
se od svijuh načina uporabe, posljednjim načinom (vrtići) unutar
22 godine stavio najmanji dio šume u zagaju, da bi se ova
zagaja povećavala iz godine u godinu samo za 45-28 jut. dok
bi se u slučaju pod a) moralo odmah staviti u predzabranu najmanje
516-66, a nakon jedanaest godina i opeta daljnih 516 66
jut., dočim bi se u slučaju pod b) 939-50 jut. moralo odmah
zagajiti i ogradjenim držati. Prema tome došlo bi do zagaje i
ograđuje obzirom na uporabu u slučaju: