DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 141


c) ili provedbom uredno prebornog sjeka na zasebnim sjekoredima
uz predzabranu istih i istodobno umjetno pomladjivanje
plešina na istima se nalazećih;


d) ili provedbom uredno prebornog sjeka unutar pojedinih
odjela izsjecanjem samo onih stabala, koja su deblja od 61 cm


p. p. ter umjetnom pomladnjom samo izsječenih mjesta (»vrtići«),
odnosno njihove alikvotne površine starih čistina unutar dotičnog
ili sljedećeg odjela.
Biti će za kašnje izvode sgodno, da sad već promotrimo,
kakve bi se branjevine u pojedinim slučajevima uporabe etata
morale zasnivati. Uzev za podlogu računa da uredj. razr. Visoka
mjeri 2806 jut., u. r. Sušje 2114 jut., u. r. Jelas-Karabna 716
jut. ili sveukupno 5636 jut., to bi se imalo u slučaju pod a)
uz čisti sjek. obhodnju od 120 g. i ukupnu g. sječ. površinu
od 46-96 jut. (nestegnutih u podpuni obrast) unutar prvih 22
godina zagajiti 1033-12 jutara. Koliko bi se od toga nakon 22
godine moglo otvoriti to bi odvisilo od okolnosti, kako su nastupale
sjemenačne godine. U najpovoljnijem slučaju moglo bi
se otvoriti samo 516 56 jut. i to samo onda, kad bi bila sjemenačna
godina nastupila odma prigodom zagaje prve poluperiode.
U protivnom slučaju nebi bilo isključeno, da u 23. god.
ostane jošte uvjek zagajeno svih 1033"12 -!- 516-56 jut. (nova,
treća poluperioda), u svemu 1549-68 jutara. Svakako bi ali i u
najpovoljnijem slučaju ostalo trajno zagajeno najmanje (516-56X2)
1033-12 jutara. Od toga bi odpadalo na u. r. Visoka 514-36
odnosno 771-54 jut., na u. r. Sušje 387-42 odnosno 581-13
jut. a na u. r. Jelas-Karabnu 131-12 odnosno 196-68 jutara.
Bilo bi dakle u pojedinom slučaju zagajeno 17 odnosno 277o
od cjelokupne površine. — U slučaju pod b), koji nepredstavlja
ništa drugo van 20 g. periodu 120 godišnje obhodnje, iznosile
bi branjevine (u V«) 939-33 jut. ili l6-667o od ukupne
površine, odnosno preračunano, komparacije radi, na 22 godišnje
sječine 103325 jutara. — U slučaju pod c) su za sada nepoznate
branjevinske površine iz tog razloga, što dosele jošte nije
poznat onaj broj stabla (jer sve odnosne pokusne plohe jošte