DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 20     <-- 20 -->        PDF

.
— 138 —


ovrštrje paša i žirovina) kao i stoga, što segregirane obć. šume,
naročito hrastove, imadu svoju zasebnu posvetu, koja se preb,
sijekom nedade lahko postići, kad je glede toga zakonom u
načelu inače naredjeno.´^


No
upravo obzirom na to:


1. što Drag, lug nije ovlaštenicima nikada dopao u vlastnost
segregacijom tako, da bi u njemu bilo prostorno odijeljeno
drvarinsko gospodarenje od paševinskog, već je to od starine
šuma ote župe u kojoj ta uživanja razlučena nebijahu a niti do
danas nisu;
2. što je Drag. lug faktično šuma, koja je jošte danas
obterećena služnošću paše i žirovine na cijelom
svojem obsegu i površju;
3. što su se Drag. ovlaštenici sada, prigodom nedovršenih
još uredjajnih radnja uporno opirali sječinskom gospodarenju i
osnivanju periodnih branjevina, protegnutih preko cijelih odjela
s jedne strane stoga, jer se je svaka hrpa ovlaštenika bojala,
da će morati u doglednom vremenu odatlem seliti sa svojima
stanovima i konacima, a s druge strane, što su se svi zajedno
bojali, da će im se u tom slučaju čistom sječom isjeći svi hrasti
i hrastići tanji od 60 cm p. p. počem da bi oni za dugi niz
godina bili lišeni žirovnog prihoda od tih hrastova kojemu se
ovako nadaju, a i pače usljed zabrane cijelih odjela, to sam se
odlučio, da predhodno uvedem uporabu etata uredno prebornim
sjekom kao najprobitačnijim načinom prelaza iz neuredno prebornog
sjeka, da ih iz cijele šume stisnem s uporabom etata u
odjele, i da ovlaštenike na taj način stavim pred riješenje pitanja
o
po nje najshodnijem načinu pomladnje.
Pa upravo zato, da zastupstvo čuje o predmetu i mnjenje
drugih stručnjaka, a naročito u onom smjeru, kako je
teško braniti njihov zahtjev za uredno prebornim gospo


´ Neđiram ovime u prirastne i financijalne prednosti tako zvanih progalnih
sjekova (Lichtungshieb), koji se provode tečajem zadnjih 20-30 god. prije dovršnog
sijeka, koji in ultima linea i nisu ništa drugo, nego li i opeta uredno
prebiranje i prozraSivanje, samo Sto je isto stegnuto na dotične pomlađne odjele,
umjesto na cijele sjekoređe.