DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 137 —


konstruira, kad je svestrano izpitao podloge za iste. A toga


g. K., kako gornje brojke dokazuju u gornjem slučaju —
učinio nije.
A sada na „vrtiće" i na preborni sijek! 0 tom predmeta
raspisao se je g. K. i opeta pomočju hipoteza tako nesretno
po se, e je tim poglavjem upravo sjajno dokazao, kako njemu
za pisanje uredjajnib kritika fali svaki, recimo samo — dar.
Uglavljujem to sljedećim. Već onda, kad sam pristupio uredjajnim
radnjama i kad sam prosječnom mrežom razdjeliosvatri
uredjajna razreda u 50 odjela
pružio sam dokaz, da izvanjskim razdjeljenjem neimam pred
očima uredjenje Drag. luga na izključivoj podlozi prebornog
sijeka, već da a priori stvaram mogućnost, da će se u buduće,
budu li to samo okolnosti dopuštale i nastane li zato potreba,
moći iz uredno prebornog sijeka odmah preći na periodno,
odnosno na sječinsko gospodarenje. Ja sam izletnicima odmah
kod ulaza u šumu otvorio pregledovid, rastumačio izvanjsko
razdjelenje, pak sam bio uvjeren, da će g. K. barem to znati^
da se ondje, gdje se imade isključivo zavesti uredno preborni
sijek, neizlučuju odjeli već samo sjekoredi, štose
obavlja ili samo sa njekoliko uzdužnih ili poprječnih, u brdima
terrainu prilagodjenih prosjeka. To je kardinalna razlika izmedju
vanjskog razdjelenja u sječinskom i uredno prebornom gospodarenju,
što mora barem onaj znati, koj suce rukave, da izvrgne
tudje, pošteno nastojanje i rad nezasluženom ruglu. Na samom
sam izletu tečajem mojeg obrazlaganja izletnicima, pa i inakom
prilikom zastupstvu zem. zajednice jasno i glasno izjavio bio,
da nesmatram uredno preborni sijek usuprot njekih znatnih njegovih
prednostih idealnim sredstvom, preko kojega bi se imale
urediti i upotrebljivati hrastove šume naših zem. zajednica iz tog
razloga, što taj način uporabe zahtjeva puno sitnoga rada, izvježbanog
šumsko-upravnog i pomoćnog osoblja, a prije svega
velike pripravnosti i susretljivosti od strane ovlaštenika za samu
provedbu gospodarstvenih operacija (prevršivanje stabala prije


njihovog usjeka,
umjetno kultiviranje, ogradjivanje ondje gdje se
U