DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 135 —


nalaze poraješani svi dobni razredi, kako se to razabire iz slika
br. 1 i br. 2. Jedan dio takovih sast´ojina vidio je i g. K. odmah
na mjestu gdje je odpočela rasprava, drugih djelova nijesu izletnici
iz tog razreda vidjeli — akoprem je njihov obhod bio
povučen u izletni program, što se zato nije pokazalo dostatnog
zanimanja. Stoga je sasma kriv opis što no ga je o Drag. lugu
podao u zadnjoj alineji str. 346. g. K. — Djelomice vrijedi
sjamo za one odjele i grede, u blizini kojih se nalaze stanci i
torovi i to iz lahko shvatljivih razloga. Vjekovita paša, .isjecanje
sivakog tanjeg hrastića pastirima za vatru. . Da je Drag. lug
zaista preborna šuma dokazuje i izbrojna skrižaljka (koja bje
razdjelena medju izletnike!) po glasu koje imade od 171.294
Sttabala u uredj., razredu Visoka: .57.205 štab. 10—20 cm prs.
ptorajera, 27.255 štab. 21—30, 21.207 štab 31—40 ili 6l7o,
u uredj. razr. Sušje od 104.649 štab. 49.651, 13.912, 7.505
Stab, ili 667o i u. uredj. raz. Jelas-Karabna,. od ukupno 78.074
Stab, njih 37.304, 9.662, 11.575 ili 747o dakle pretežito tanjih
debljinskih razreda s debljima izpremješanih, stoje po
prebornu šumu značajno. Zašto nije g. K. u taj izkaz zavirio
prije nego li je svoju tvrdnju napisao, a zašto nije od mene u
šumi zatražio, da mu te karakteristične preborne sastojine pokažem?
Znam za razlog. Manjkala bi hipoteza, pa o čemu bi
se tada pisalo!´


i Nestoji da glavni dio šume sačinjavaju stabla od 40 — 60
cm prs. promj , jer takovih imade svega skupa samo 82.961
stablo, . odnosno samo 237o od sveukupnog njihovog broja


(354.017) čime se jošte jače obara tvrdnja g. K. da Drag. lug
nije preborna šuma. Kad bi stojala tvrdnja g. K. onda bi provadjanje
uredno prebornog sijeka naišlo na znatne poteškoće,
jer- bi se prešutjela existencija od 21.201 hrasta u Visokoj, 7505
u Sušju i 11.575 u Jelas-Karabni, ili ukupno od 40.281 stabla,
l^oja su sada 31—40 cm debela, koja stabla bi imala doći već
iza 44 godine od danas do uporabe, pošto se u 22 godine
prsni promjer za 10 cm povećava. Od ozbiljnog i savjestnog
kritičara očekuje se, da svoje tvrdnje istom onda