DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 133 —


podpadao nije, te sam onim časom, čim sam nastupio u šum.
odsjeku zvanje kr. zem. šum. nadzornika, mog neposredno predpostavljenog
kr. odsječ. savjetnika zamolio bio, da me izvoli
riješiti daljnjeg poslovanja oko uredjenja Drag. luga jer da držim,
da je nastavak dotadanjeg uredjajnog poslovanja s mojim novim
položajem, inkompatibilan. Moja molba bje odklonjena motivacijom:
da za njezino uvaženje neima razloga tim manje, što da
se ovlaštenici proti mojem dotadanjem radu pritužili nisu i što
da ću ja, dok bi si nasljednika u nastavak poslovanja uputio,
radnje mu u naravi predavao — radnju moći i sam završiti tim
više, što je ista donlem već i znatno napredovala bila. Da medjutim
ne dodjem u nepriliku, da si u obrani od osobnih napadaja
moram pisati hvalospjeve to izjavljujem, da se u buduće
na osobne izazive obazrjeti neću, dolazili isti ma od koga.
ali to jedno, da ako će se već htjeti, da me se osobno napada
i ako bude dozvoljeno, da se to u društvenom organu izvršava,
da se to izvoli učiniti bez ikakvog podmetanja, supozicija,
a onakovom nedvojbenom jasnoćom, da će mi ista moći služiti
za ishodjenje dolične zadovoljštine.


A sada na stvari Za ono što je pisano u „Nar. Nov." i
,Sum. Listu* 0 načinu kako da se imađe sastaviti gosp. osnova
za Drag. lug, neimam ja nositi odgovornosti niti ičesa oprovrgavati,
pošto nisam za dotično pisanje nikome dao mandata.
Istina je, da su Drag. ovlaštenici na glav. skupštini zahtjevali,
da se ne bi sjekle prosjeke 20 m široke, i da se ne bi osnivale
branjevine. Istina je, da sam obećao, da se prosjeke
ne će sjftći na 20 m širine, već na 4—5 m, o čemu da će se
prigodom samoga rada gledom na svrhu prosjeke (glavna, pobočna),
s odborom shodno utanačiti, kako je to i bivalo. Istina
je i to, da je Drag. žiteljima obećano, da se u šumi ne će
osnivati branjevine ali samo tako dugo, dok će se etati
morati vaditi neuredno prebornim sijekom po cijeloj
šumi. Ali je istina i to, da je na taj način etat doznačen samo