DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 132 —


na tim pokusnim plohama, odnosno drugim riječima, da i ja sam
što manje zaslužim na dnevnicama i kilometrini, to sam dao
obarati i analizirao sam samo ona 3 — 4 stabla tanjih debljinskih
razreda, dočim sam stabla posljednjih, jačih trijuh razreda samo
navrtao u prsnoj visini prirastnim svrdlom i mjerio njihovu duljinu
visinomjerom. Već prigodom tih radnja upozorio sam prateće
me radnike (Drag. pravoužitnike) pa i dogodice pridošlog
odbornika ili predsjednika, da će se jača debla rušiti tekar onda,
ako se bude uporno tražilo, da se istraže i u pogledu dobe,
pak da ću tada na njima posabrati i ostale podatke, ako stabla
budu već pasti morala. I upravo zato, što sam ja svakom prigodom
radnike i odbor o svakoj, preduzeti se imajućoj radnji
potanko obavjestio, uzrok i svrhu im obrazložio, što sam znao
da ću uspješno moći u toj šumi poslovati samo tako dugo, dok
si budem medju pučanstvom mogao održati ugled, koj se dade
steći samo savjestnim, marljim i nesebičim radom,
zato upravo nije upalila ona jadikovka g. K-a. o »upravo absurdnim
«, »nepotrebnim« nepotrebnim pokusnim plohama i zato
upravo prešli su i Draganićko pučanstvo i odbor, kojemu bje
iz Zagreba naročito poslan onaj broj „Šum. Lista", u kojemu
je remek-kritika g. K. odtisnuta, preko nje na dnevni red. I
ovo držim da je najbolji odgovor na tu kritiku. Da čitaoci
raedjutim uzmognu prosuditi o čemu se u toj cijeloj stvari radi
to ističem, da su u svemu izkolčene: u ur. razr. Visoka (2806
jut.) tri, u ur. raz. Sušje (2114 jut.) četiri i u ur. raz. Jelas-
Karabna (716 jut.) tri pokusne plohe. Tko se je god uredjajnim
radnjama u praksi bavio, taj će znati, da si pri tim pokusnim
plohama — kuće u Zagrebu steći mogao nisam. Bilo je stoga
sasma suvišno, da je g. K. zaboljela glava s troška, koj će
s gornjeg rada po Drag. nastati.


Nu da suzbijem jedanput za svagda svako sumnjičenje onih
koji drže, da sam se ja iz materijalnih probitaka za tu uredjajnu
radnju otimao, to mi je očitovati, da sam tu radnju na
nalog bivšeg mi podžupana, makar i proti volji preduzeti morao,
akoprem Drag. lug u ono vrijeme u krug moga nadzora uprave