DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 131 —


žiti i ustanoviti onaj broj stabala za svaki pojedini debljinski
razred koj je potreban, da podade za svaki debljinski razred
podjednaki sbroj temeljnica. Na taj se naime način dade ponajprije
a i najsigurnije ustanoviti ono, što je u preborno šumskom
gospodarenja najteže, a to je slika normalne preborne šume,
koju ne valja ustanovljivati putem spekulativnim računom, već
ju treba tražiti u samim sastojinama. I dok se ovo dade ustanoviti
samo na stanovitoj, opredijeljenoj površini,
ne dade se to ustanovljivati iz cijelih, preko stotinu jutara
velikih odjela stoga, što ovdje broj stabala i sbroj temeljnica
nestoje u onom izvjestnom omjeru prema cijeloj površini odjela
(u kojemu imade čistina, čreta itd.). kao što je to slučaj na
naročito u gornju svrhu odabranoj i odbodenoj ploštini.


Mene vrlo zanima pitanje, da li je to sve g. K. znao ili
nije znao ? Ako je on to sve znao, pak je usuprot svojega
boljega uvjerenja napisao, da ja nešto radim što je absurdno,
onda ga izručujem sudu čitalaca, jer sam uvjeren, da će oni
znati prelomiti štap nad takovim radom. Nije li gosp. K. toga
svega znao, pak je ipak ono napisao, onda mu taj grijeh praštam,
za da laglje zadje u diku nebesku, jer ga ne mogu učiniti
odgovornim za ono, što je počinio s neznanja.


Konačni razlog, zašto sam izlučio pokusne plohe u pojedinim
uredjajnim razredima, odnosno u već iskolčeniraa i dao
sv a stabl a debljinskih razreda (ali deblja tek naknadno)
poredjivati bio je taj, što je upravni odbor žup. zagreb. stanovitinl
povodom od mene tražio podatke o dobi, o starosti hrastova
pojedinih debljinskih razreda. Osim data, što sam ih sabrao uzduž
glavnog prosjeka prigodom obaranja u trasu upalih hrastova
radi vlastitog orientiranja, nisam imao glede dobe inih sistematskih
podataka, jer nisam držao potrebnim, da se s ctim
čimbenikom bavim ondje, gdje se radi o uredno prebornom
sijeku, kad na obhodnju, etat neima uphvati pitanje o fizičnoj
starosti stabla, već samo ob onoj dobi, koja je potrebna, da
stabla predzadnjeg debljinskog razreda urastu u zadnji, najjači
razred. Da uštedim svaki, ma iole samo veći trošak kod radnja