DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 130 —


gućnosti tamo, gdje najdeblji razred stabala odgovara izabranom
prsnom promjeru, položiti više pokusnih ploha, te na većem
broju pokusnih stabala zadnjeg debljinskog razreda usta noviti
onaj broj godina, što ih prosječno trebaju
stabla izabranog predzadnjeg razreda debljine,
da urastu u najdeblji razred, u kojem polučuja
za sječu ustanovljeni prsni promjer". Jeli to
jasno, decidirano? Jest! Pa kad sam ja nješto radio što je u
uredjajnom naputka uredovno i upravo imperativno naloženo i
propisano, a g. K. to poslovanje krsti „upravo absurdnim",
onda ga umoliti moram, neka on izvoli, glede toga absurditeta
dalje obračunati neposredno sa kr. zem. vladom, jer ja daljne
opravdanje već i zato odklanjam, što sam u tom polaganju
pokusnih ploha bio samo ovršitelj apodiktne službene odredbe.
A da nisam pok. ploha polagao, pak da mi je s tog razloga
već gotov elaborat nepotvrdjen povraćen? Što bi se onda reklo?!


Drugi razlog sadržan je u istom propisniku na strani 27.
točka 3. alineja prva, koja glasi: »u prebornih i u srednjih
šuma valja da se ustanovi tekući prirast na drvnoj zalihi i to:
kao prosjek svih zastupanih razreda debljine, odnosno dobnih
razreda u dotičnoj sastojini." Da bude glede tih razreda i
sistema, sasma je naravno, da sam tekući prirast tražio i
računao na debljinsko-razrednim srednjim stablima, nalazećima
se na otim tipičnim pokusnim plohama.* () tome mogao se je


g. K. uvjeriti, da je zavirio u izkaz 2. o izmjerama srednjih
stabala pojedihih debljinskih razreda i računanju tekućeg prirasta
(po Schneider-Borggreveovoj formuli) iz istih, prema posljedku
odnosnih pokusnih ploha«, koj izkaz sam izletnicima takodjer u
šumi podijelio bio, jer sam se htio tokom rasprave i na nj
osvrnuti. . .
Ima jošte jedan i to vrlo važan razlog, zašto se u prebornoj
šumi uprav o moraj u stanovite pruge ili pokusne
plohe tražiti i odbadati. A to je taj, da se tako uzmogne iztra


* Ovako je sam pisac Slanka izreku izpravio. Nama je nerazumljiva. Ur.