DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 128 —


Ako je tako, onda je g. K. dužan da objasni, što ga je ovlastilo,
da stavi pitanje onako, kako je gore citirano? Da li je
on bio na dan izleta inspekcioni organ izaslan po oblasti da
ispita moj rad, ili je bio likvidator, opunomoćen po ovlaštenicima
zem, zajednice, da obredi uredjajni trošak ? Neka objasni,
što ga je ovlastilo na to, da u onom pitanju mene predstavi
čitaocu kao stručnjaka, koj će biti toliko nesavjestan, da onaj
rad, koj se dade obaviti po pomoćnim organima i koj je zaista
po dviraa kr. nadlugarima i obć. lugarima i obavljen, ide osobno
obavljati samo stoga, da šumovlasniku prouzroči nerazmjerno
velike — a skroz nepotrebne troškove. Neka se g. K. izjavi,
jesam li ja imao kakvog razloga ili povoda da zatajim ili prešutim
onaj dio (i nepostojavših) troškova, koji bi za izbrajanje
sastojina imali bili tobože na mene odpasti, akoprem sam te
troškove potanko označio u već gore spomenutom izkazu 1.´


Na str. 349. piše g. K. „Uvaži li se još konačno, da je
sa stručnog gledišta upravo absurdno, da se nakon potpunog
izbrajanja i mjerenja svih stabala promjerkom u svim
odjelima, još dalje polažu i snimaju njekakve pokusne plohe,
kako se to sada faktično čini, tada držimo da smo dovoljno
ilustrirali taj zasebni, kod nas još neprovadjani način uredjenja
šuma, akoprem bi se o tom zasebnom načinu
dalo još puno toga, ali žalibože samo nepovoljnoga
reći".... „Neznamo kako će sama osnova izgledati
kada bude gotova, kao ni to, kada će radi polaganja
nepotrebnih pokusnih ploha, gotova biti"
Ponajprije ću da analiziram tendenciju ovih stavaka. Ja čitam
iz njih ovo: zar ne vidite vi Drag. ovlaštenici i vi nadzorne
oblasti, da D. u Drag. lugu na trošak zem. ´zajednice nješto


´ Oti troškovi izkazani su ondje ovako: uredj. razred Visoka ukupno 171.294
stabla. Ista su promjerena u 39 -f- 38-5 radnih dana (po 2 promjerke, 2 zatesaća
i 1 kr. nadlugar kao bilježite]]" uz trošak od 3 krune po osobi) sa ukup. troškom
od 1185 kruna. Prema tome odpada troška na hrast 0-69 fil. a na jutro izbrajanja
(2806 jut. 4701]"): 41 filir. — U uredj. razr. Sušje (2114 jut. 688 J°) 104.649 hrast,
odpada na hrast 0-65 fil., a na jutro 32 fil., dok u ur. razr. Jelas-Karabna (716
jut. 640Q" 78.074 hrast, odpada na hrast 0-45 fil., a na jutro 49 filira.