DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 117 —


K pitanju šum. terminologije.


Primili smo slijedeći dopis:


Slavnom urednićtvu


Šumarskog Lista


u Zagrebu.


Čast mi je ovime potvrditi, da sam cijenjeni list slavnoga naslova
od 29 I. primio, te da me vrlo veseli poziv otisnut u br. 1. šum. lista.
Tu istu manu u još većoj mjeri ćute i bugarski šumari, jer dok u Hrvatskoj
rabe njemačke kovanice, u Bugarskoj niti to nemaju, pak se sada
i kod nas radi oko istraživanja vlastitih naziva. A taj će rad svakako biti
puno koristniji i probitačniji, kad se na radnom polju sakupe svi slavenski
šumari, jer samo onda moći ćemo sakupiti svih naziva slavenskog porjekla,
koji sada jednome ili drugome narodu manjkaju jedino zato, pošto
su kod jednih zamjenjena njemačkim, kod drugih turskim riječima.


Evo zato čast mi je priobćiti, da poziv slavnoga uredničtva na zajednički
rad primam vrlo rado i da ću nastojati da taj poziv bude došao
do znanja svim bugarskim šumarima, te time, da bi se pitanje glede ustanovljivanja
vlastitih slavenskih naziva u šumarskoj struci, čim prije i povoljnije
riješiti moglo.


Uz bratski pozdrav


G. Petroff
Lidjane
(Bugarska) 14. II. 1912. Šef sekcije za uredjenje šuma
i urednik »Gorskog Pregleda«


Dopisi uredničtva.


Pošto nam jr. V. D. svoj uajavljeni odgovor glede uredjenja šume „Draganićki
lug´ još do dauaa ua otjel. danjenje priposlao nije, držimo, da nam g i po
svoj prilici neće ni priposlati, što (ijenjeniai predplatnicima Š. L. i članovima hrv.8lav.
šum. društva znanja radi priobćujemo.


G. K.
Mf Harkanovci. Članak o postanku zemlje nemožemo uvrstiti. Ako ga
trebate u koju
drugu svrhu izvolite nam javiti, da Vam ga pošaljemo.
Drugi članak D. W. ćemo uvrstiti.


G. Z. T. u 0. Vašu razpravicu ćemo uvrstiti. Pošto Vas ovakove stvari vesele,
zainteresirajte se za šumska tehnička nazivlja kod izradbe drva makar i za najmanje
sitnice, a isto tako za pojedine pojmove u pogledu uredjenja i gojitbe šuma itđ , jer
će sve to s vremenom vrlo dobro doći.
G. J Z. u V. Članak smo donjeli i preporučamo se za buduće. Ako je moguće
molili bi, da nam se pošalje prepisan članak, jer je Vaše pismo vrlo nečitljivo.
500.000 biljka smrekovih i borovih
2—5 godišnjih, kao i njekoliko tisuća I—2 metra visokih smreka, dobro
zakorenjenih, prodaje vrlo jeftino: Šumska uprava U KlenovniiIvanca.


(Kr. kot. šumar iz Ivanca uvjerava nas, da su ove biljke upravo izvrstne.
Op. uredn.).
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

118


Broj III. A. 15 ex. 1912


Oglas.


Sa zemaljskog rasadnjaka za uresno bilje u Božjakovini raspačati


će se ovoga proljeća slijedeće šumsko i uresno bilje


Cijena za


Starost


Visina sto jedan


Vrst bi 1 i n a u go


brpj
u ctm. kom. kom


dinama


K f. K f.


1. Javor (Acer negundo)
5 200-400 20 30
2. Žesljika (Acer tataricum)
4 100—150 6 08
3. Kesten divlji (Aesculus hippocastanus . 3 100 5 08
4. Amorfa grmolika (Amorfa fruticosa) . 4 150 15 20
5. Aralia trnovita (Aralia spinosa) .. . 5 150—250 30 40
6. Žutika (Berberis) razne vrsti ... . 4 50—100 5 06
7. Caragana arborescens
4 100—200 15 20
8. Carya razne vrsti
4 40—100 — 15
9. Catalpa razne vrsti
5 150—200 30 35
10. Tunja japanska (Cydonia japonica) . 4 80 — 100 8 10
11. Drijen (Cornus) razne vrsti ... . 5 100—150 20 30
12. Deutzia razne vrsti
5 100—150 20 30
13. Evonimus europeus
4 100—150 5 06
14. Forsithia viridisima
5 100 — 30
15. Glycine (Vistaria) cinensis ... . 5 100—150 — 50
16. Oslez (Hibiscus syricus)
5 80—100 25 30
17.
Orah (Juglaus) razne vrsti ... . 5 180—250 — 40
18.
Kalina, (Ligustrum) razne vrsti .. . 4 100—150 8 10
19.
Kozja krv (Lonicera) razne vrsti . . 5 100—150 20 25
20.
SikSkobotovina (Phyladelphus) razne
vrsti 5 120—150 20 25
21.
Topola talijanska (Pupulus pyramidalis) 5 200 — 350 30 40
22.
Pterocarija razne vrsti 5 60—100 -30
23.
Sophora japonica 4 lOO 10
24.
Sorbus aucuparia . 4 150—200 — 15
25. Surufica kalinovinska (Spiraea opulifolia) 5 150-200 20 25
26 Suručica (Spiraea) razne vrsti .. . 4 50 150 20 25
27.
Syringa vulgaris 3 50— 80 5 06
28.
Metljika (Tamarix) razne vrsti .. . 5 60 — 120 30 40
29.
Lipa (Tilia parvifolia) 4 150 15 20
30.
Veigelia razne vrsti 5 70—100 30 35
Ornogorica


31.
Smrekuša zapadna (Thuya occidentalis) 5 60—100 30.— —"40
32.
Smrekuša istočna (Thuya orientalis) . 5 60—100 30— —"40
Naručbe na te biljke prima: Ravnateljstvo zemaljskog dobra u Božjakovini,
koje će iste odpremati onim redom, kako će narvčbe stizati,
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 119 —


Škole, župni uredi, parohijalna zvanja, općine zemljištne zajednice,
gospodarska društva, te vjeresijske seljačke i zemljoradničke udruge dobivaju
kod naručaba tih biljaka popust od 50"/o od gore naznačenih
cijena.


Kr. hrv. slav. dalm zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 19, veljače 1912.


Broj 1757 ex 1912. Kralj, kotarska oblast u Slatini


Predmet: Viljevo gornje z. z. dne 12. veljače 1912.
dražba hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 8. ožujka 1912. u 10 sati prije podne prodavati će se u uredu
kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda 460 komada hrastovih
stabala z. z. Viljevo gornje, a procijenjenih na 4.600 kruna.


Ponude imadu biti obložene sa jamčevinom koja iznaša lO´/^ od izklične
cijene.
Ponude izpod izklične cijene neće biti uvažene. Na kasnije prispjele,
kao i na brzojavne ponude, ne će se uzeti nikakav obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisate oblasti za
vrijeme uredovnih sati.
Pašnjak je udaljen od željezničke stanice Nova Bukovica 4 kim. a
od Slatine 7 kim.


Kotarski upravitelj : G r o g e r.


IV/lioi*300 Cr^r*3\/0 ^ ^^^^ dobrom stanju prodaju se jef-
IVlJol OKJKJ Opi aVO, tino i to: 1. Universalni stroj sa razalnima
letvama (prije 250 sada 100 K); 2. Mali mjerači stol sa diopterom,
bousolom, lancem, mjer. vrpcom i drugima nuzspravama u škrinjici
(prije 130 sada 50 K); 3. Perspectiv-diopter srednje veličine (sada
20 K); 4 Polarni planimetar (prije 52 sada 25 K); 5. Veliki kutni bubnjić
sa mikrometrom (prije 40 sada 20 K); 6. Dva obična mala kutna
bubnjića (prije po 12 sada po 7 K); 7. Priručna torbica sa spravama
(Feldbesteck) (prije 24 sada 12 K). Pobliže ubavijesti daje uredničtvo
»Šumarskoga lista".


B
B
iiiLr;) prnnn;:i hnra ^´ ^^ 3-godišnjih, tko ima za
lijrVu \jl I IUya UUI a prodati, neka posalje ponudu pod
chifrom ,Wald< na uredničtvo »Šumarskoga lista« (u njemačkom jeziku).
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 120 —


Pozivi


Gospoda šumar, činovnici imov. obćina neka, radi pretresivanja pitanja
0 uredjenju putnih paušala, izvole doći dne 14. ožujka 1912. u
8 sati na večer u Hotel Palače Croatia u Zagrebu. Jeda n šumar .


»3 ^ Šumsko sjemenje ^^^58


najveće klicavosti


n


dobavlja uz primjerenu cijenu


.Poiamauska sufarno na semena lesn!" Y9


društvo s. 0. j.


Č. Budejovice, Šumava


@@@@@@@@@@s@@@@@e@@@@^aaš


Mi


Najbolja kakvoća 100 jutara vlastifih kultura


Sjemenje od četinjača i listača,


šumske biljke i biljke za živice, bukvice, sjemenje od trava i
mješ;ivine toga sjemenja, divljake i pitomo voće, conifere, drveće
za drvorede, gospodarsko sjemenje, ruže najplemenitijih
vrsti, biljke i sjemenje za šumske remise, gomolje topinambura
itd. prodaje


Adalbert Farago, c. kr. dvorski dobavljač
trgovina sjemenja, Zala-Egerszeg, Ugarska.
Cijenite šalje na zahtjev.


I


Uredjuje kr. zem. Sum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht. Zagreb.