DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1912 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 112 —


f) srednje grane jesu one, kojih promjer iznaša 2.5 do
4 cm;


g) debele grane jesu one, kojih je promjer veći od 4 cm.


§ 60. B j e 1 i k 0 V i n a.


Kod borovine i kod II. razr. ariševine dopustivo je, u koliko
nije možda dobava bez bijeli pogodjena, ostaviti bjelikovinu, te
se ona mora u kub. sadržaj uračunati.


§ 61. Zaključci u dimenzijama ^>o d — do«.


Kod zaključaka za piljenu robu izmedju stanovitih minimalnih
i maksimalnih dimenzija širine, mora se ako nije inače
pogodjeno, paziti, da budu sve dimenzije, koliko moguće sa
podjednakim kub. sadržajem nadjeljene. Do 6 m. duljine smije se,
ako nije inače pogodjeno, roba samo od običajne tržištne duljine
dobavljati.


Kod zaključaka za piljenu robu, u pogledu točno ugovovorenih
minimalnih i maksimalnih dimenzija duljine, moraju, ako
nije inače ugovoreno, sve duljine poprečno uzete odgovarati
(bez obzira na širine) srednjoj duljini izmedju utanačenih dimenzija


fNastavit će se).


Osobne vijesti-


Imenovanje- Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije Dalmacije imenovao
je kr. ž´ipauijskog šumarskog nadzornika 1. razreda, Bogoslava K o s o-
V i ć a, kr. zemaljskim šumarskim nadzornikom 11. razreda u Vili. činovnom
razredu sa sustavnim berivima.


Oruštveise vijesti.


Zakladi u spomen „A. Borošića" doprinjeo je g. Vilim Čmelik kr.
žup. šumar, nadzornik u Zagrebu 10 Kruna,


Pripomoćnoj zakladi, pristupio je g. Josip Jakopec kr. šumar, povjerenik
u Zagrebu uplativ 10 Kruna, i g. Dragutin Trotzer nadbisk. šumarnik
uplativ 10 kruna u ime pristupnine.


Različite vijesti.


Reorganizacija bujičnih tehničara u Austriji. Uslijed najviše odluke
od 1. srpnja 19ii ; posvema je razdjeljen dosadašnji zajednički status
šumarskih tehničara političke uprave, od statusa šumarskog osoblja za
uredjenje bujica.