DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 77
bi se imala izvadjati na trošak države, a općine i korporacije imale bi
troškove tog pošumljenja početi odplačivati istom onda, kada im novopodignute
šume poemu odbacivati primjerenu korist, iz koje bi se kulturni
troškovi mogli amortizirati. I propisi glede ustanovljenja zaštitnih šuma
podvrgnuti će se reviziji. Razlog što prihodi ugar. državnih šuma znatno
zaostaju iza šuma zapadnih zemalja, jest navodno taj, što ve´iki dio državnih
šuma neima željeznica, cesta, ni vrijednih puteva, pa stoga namjerava
ministarstvo za izgradnju takovih prometila investirati oko 25 mil. K.


Prodaja vlastelinstva kneza Schaumburg-Lippe u Virovitici je prema


najnovijim vijestima konačno uslijedila. Najveći dio kupio je grof Drašković.
Vrijednost hrastovih sastojina označena je sa sedam milijuna kruna.


Dobro Stražeman prodano. ^^Drau« javlja, da je barun Deutsch od
Hatvana svoje dobro Stražeman kod Požege, koje je tek prije dvije godine
kupio, prodao za 1,060.000 kruna. Sume kupila je brodska imovna
obćina za 400.000 kruna, a ostalo dobro jedan segedinski posjednik za
660,000 kruna.


Tvornica tanina u Županji, koju je kroz skoro 30 godina posjedovalo
englesko poduzeće »The Oil Extract Compagnie« preuzelo je njekoliko
domaćih glavničara kao dioničko društvo, te će nastaviti produkciju još
u većem obsegu


Na čelu tog novog dioničkog društva stoje: zemunska veletrgovina
drvom Binder i Polgar, zatim veletržac Josip Weinberger iz Županje i
dosadanji ravnatelj tvornice F. W. Hepburn.


»Drina« d. d. za el(8ploitaciju šuma u Bosni i Hercegovini. Hrvatska


eskomptna i mjenjačna banka d. d. u Brodu na Savi, u društvu sa drvarskom
tvrdkom Binder i Polgar u Zemunu, utemeljila je novo dioničko
društvo sa temeljnom glavnicom od 400.000 K, a pod nazivom »Drina«,
koje će se baviti eksploitacijom šuma u Bosni i Hercegovini. U konstituirajućoj
skupštini je predsjednikom društva izabran Leo Ehrman, a
potpredsjedikom M. Binder.


F Jergitsch & Soline, Alpenl. Drahtindustrie, upozorujemo gg. članove
na oglase te tvrtke u našem listu.


K pitanju šum. terminologije.


I. Izvadak iz dopisa kr. zem. šum. nadz. u m. Vatroslava Račkog.
Ja ću Vam po želji učiniti, koliko mogu, da Vam pomognem sakupljanjem


riječi šumarskog ili bolje šumskog nazivlja za riječnik, kojega kani izdati


šumarsko društvo, pa ću Vam poslati omašni broj cedulja, na kojima ću


iz moje zbirke napisati samo riječi šumskog nazivlja, kakove žive u našem


narodu, dakle ne kojekakve kovanice ili nezgrapne prevode


Ja mislim, da će Vam to dobro poslužiti. Svakako trebati će za ure


djenje takovog riječnika mnogo suradnika i dosta vremena, imenito kod


alfabetičkog uredjenja, jer sama ovakva radnja zadaje puno posla.


Bilo bi uputno, kad bi jedan suradnik pregledao slične rječnike češke


i ruske, pa bolje prilagoditi ih hrvatskom jeziku, nego rabiti puke nje


mačke prevode šumskog nazivlja. Dobro bi bilo pabirčiti i po velikom


riječniku, štono ga izdaje naša jugoslavenska akademija znanosti i umjet


nosti. I »šumarsko-lovački leksikon« od Ettingera ima po koje nazivlje


dobro, ali valja oprezno postupati, jer ima i puno kovanica.
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 78 —


Slobodim se upozoriti Vas na »Šumarski list« još pod mojim uredničtvom
na moj sastavak: Hrvatsko nazivlje drveća u narodno j pjesmi«
itd. — kritično obradjena gradja za šumsko nazivlje. Od onud bi se moglo
što šta upotrebiti


2. Dopis g. dr. Ugrenovića Aleks- ml. Radosno pozdravljamo misao
uredništva o sabiranju gradje za hrvatsku šumarsku terminologiju i njenu
izgradnju, jer držimo da je to pitanje u nas davno već dozrelo. Liječnici,
inžiniri, a u novije doba naročito pravnici, pobrinuli su se već prije nas
šumara, da izgrade svoju stručnu terminologiju, jer spoznaše, da je to ne
samo strukovna, već opća kulturna potreba.
Malo nas je — držim — koji nismo bili iznenadjeni onim izrazima,
što smo ih čuli na prvom predavanju iz šumarstva. Znam da je svaki od
nas u tom času poželio, kako bi lijepo bilo, kad bi nam i jezik struke
naše bio onako lijep kao i jezik književni. Sad nam se eto daje prilika,
da svaki pribere po koju mrvicu


Smatrajući dakle dužnošću, da svaki šumar pridonese kamečak izgradnji
zgrade strukovnoga nam jezika, uslobodjujem se, te ovdje u nekoliko
krupnih poteza iznosim misli za nacrt, po kojem bi se moglo poći na rad.


1. Misao izgradnje hrvatske šumarske termonologije (odnosno sabiranje
gradje za nju) imala bi se u obliku konkretnoga prijedloga
iznijeti pred narednu skupštinu »Hrv. slav. šumarskog
društva« . I ako je »Šumarsko društvo« zvano u prvom redu da promiče
interese šumarstva u našoj domovini, valjalo bi ipak i svakom nečlanušumaru
— dobrom poznavoocu hrvatskog jezika — dati prilike da Uiječe
na riješenje toga pitanja.
Fo primjeru »Jugoslavenske akademije« i »Matice Hrvatske« valjalo
bi potražiti kontakt sa »Srpskim šumarskim društvom« u Beogradu, ne bi
li se samo pitanje moglo zajednički riješiti.


2. Zadaća rada oko terminologije bila bi:
a) ustanoviti one riječi, koje su dobre, pa se mogu i nadalje
p r i d r ža ti;
b) ustanoviti one riječi, koje su loše, pa se moraju izmijeniti
boljima;
c) ustanoviti one riječi, kojima bi se imale nadomjestiti
on e po d b. (sabiranje gradje u narodu, izgradnje novih izraza itd. što
bi se odredilo potanjim rasporedom )


Rad oko izgradnje terminologije imao bi se bezuvjetno osvrnut i
na svu hrvatsku šumarsku literaturu naročito na onu, sadržanu
u »Šumarskom listu«.


4 Valjalo bi fiksirati one grane šumarske znanosti,
za koje će se pitanje izgradnje terminologije rješavati samostaln o
(uredjenje, računanje uprava itd.) a za koje bi se terminologija imala prisloniti
0 najbližu čistu znanost (čuvanje, uzgoj itd.). Svakako bi
se imalo riješiti i pitanje terminolog! jezalov.


5. Sabiranje gradje imalo bi se provesti na što širem području
a nikako u granicama »Šumarskoga društva« Konačnu pak redakciju valjalo
bi povjeriti posebno m odboru , izabranom po skupštini »Šumarskog
društva«. U taj bi odbor imali svakako ući profesori šumarstva
na akademiji zagrebačkoj, zatim oni, što ih s k u p š t i n a izabere, te jedari
nešumar-filolog (Dr. Maretić?).