DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 76 —


Dvije zakonske osnova. Ministarstvo poljodjelstva predložilo je dalmatinskomu
namjestničtvu dvije zakonske osnove, da ih iznese pred dalmatinski
sabor na razpravljanje Jedna osnova odnosi se na pošumljenje
krasa, a druga na zaštitu postojećih šuma. Prije nego što te osnove dodju
pred sabor biti će pretresene po odboru ađ hoc, koji će sastojati iz
dobrih poznavalaca domaćih prilika, te koji će po tome moći staviti shodne
predloge o eventualnoj promjeni ili nadopunjenju spomenutih zakonskih
osnova.


Reorganizacija šumske uprave u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva
javljaju, du je zajedničko ministarstvo financija u Beču odobrilo: 1. da
se koncem rujna napusti šumska uprava u Sarajevu, a mjesto ove, da se
sa 1. listopadom njezin djelokrug razdijeli na dvije nove šumske uprave
i to na šumsku upravu Prača sa uredovnim sjedištem u Ligitinu hramu
kod Svjetline i šumsku upravu Srednje 2. da se osnuju nove šumske
uprave Ugar sa uredovnim sjedištem u Cošićima i šumska uprava Vrbanja
sa sjedištem u Siprazi. Nove šumske uprave počinju funkcionirati danom


1.
listopada.
Šumarska akademija u Zagrebu i bosanska vlada. »Obzor« donaša:
Bosansko-hercegovački sabor bio je usvojio slijedeće rezolucije glede
šumarske akademije u Zagrebu,


1. Sabor poziva zemaljsku vladu, da povuče naredbu od 4. juna 1905.,
ili da je nadopuni onako, da imaju pristup u bosansko-hercegovačku šumarsku
službu i apsolventi kraljevske šumarske akademije, prislonjene uz
mudroslovni fakultet kraljevskog sveučilišta Franje Josipa 1. u Zagrobu;
2. Sabor poziva zemaljsku vladu, da odredi dovoljan broj stipendija
a zagrebačku šumarsku akademiju, kako bi se pružila prilika domaćem
podmladku, da se na materinskom jeziku naobrazi za ovu po nas važnu
struku.
Na ove rezolucije saopćila je zemaljska vlada saboru slijedeće:


Ad 1. Od sada će se primati u bosansku-hercegovačku zemaljsku
šumarsku službu i oni natjecatelji, koji su pohadjali i svršili kraljevsku
šumarsku akademiju, prislonjenu uz mudroslovni fakultet kraljevskog sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu, U tom smislu preinačena je naredba
0 primanju apsolvenata šumarskih nastavnih zavoda u bosansko-hecegovačku
državnu šumarsku službu.


Ad 2, U načelu nema zapreke da se i bosansko-hercegovačkim slušaocima
kraljevske šumarske akademije podijeljuju stipendije tako isto,
kao što su se podijeljivale i drugim pohadjačima zagrebačkog sveučilišta.


Projekti ugarske vlade za unapredjenje gospodarstva- S razloga
što mnogi veliki posjedi, a naročito posjedi općina i urbarialna dobra, neodbacuju
skoro nikakovoga prihoda, namjerava kr. ugar. vlada predložiti
zakonsku osnovu, prema kojoj bi takova dobro došla pod nadzor gospodarskih
nadzornika, a u slučaju nužde, da ih država uzme u samoupravu.
Rentabilitat općinskih posjeda namjerava se podići time, što bi se vode,
koje potiču od kanalizacije pročistile biološkim putem, te uporabile za
natapanje obližnjeg zemljištnog posjeda. Radi što uspješnijega pošumljivanja
ogoljelih površina namjerava se strogo razlučivati šume od pašnjaka.
Pašnjaci će se kao takovi i nadalje uzdržati, a pošumljenje misli se provesti
samo na zemljištu opredijeljenom za šumsku gojitbu. Pošumljivanja