DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 74 —
dne 1. i 2. prosinca u ispitnim prostorijama Ispitu se je podvrglo ukupno
pet kandidata i to: Sava Bnlanović šumar, vježb. kod petrovaradinske
imov općine; Dragutin Brnjas, šumar, vježb. kod ogulinske imovne općine;
Petar Petrović, kr. šumar vježbenik kod kr. kotarske oblasti u Zagrebu;
Emil Rivosechi, šumarski kandidat i S´etozar Drenovac, šumar vježbenik
kod ogulinske imovne općine.


Od napomenutih kandidata položio je ispit jedan sa vrl o dobrim ,
jedan sa dobrim i trojica sa dovoljnim uspjehom.


Šumarski državni izpit u Budimpešti. Šumarskom državnom izoitu
održanom 30 listopada 191 I. i slijedećih dana pripušteno je 27 kandidata,
od kojih je jedan izostao, jedan pako neposredno prije pismenog ispita
odstupio tako, da je izpit polagalo 25 kandidata


Članovi povjerenstva državnog izpita bili su: Sandor Horvath, ministarski
savjetnik; Julijo Tomcsanyi, umir ministarski savjetnik; Dragutin
Bund, tajnik zemaljskog šumarskog društva i Sandor Janko, redoviti profesor
visoke škole i podjedno perovodja povjerenstva.


Na pismenom izpitu održanom 30. listopada stavljena su slijedeća
pitanja:


I. Na mnogim mjestima naših brdskih šuma opažamo, da staru mješovitu
šumu čisti smrekovi mladici izmjenjuju. Opišite na koji način bi
se mogli mješoviti mladici, na mjesto čistih smrekovih uzgojiti.
a) ako se umješat se imajuće vrsti drveća još nalaze u izrabit se
imajućih sastojina;
b) ako se izrabljivanje već obavlja u čistih smrekovih sastojina ?


If. Pet kupaca kupili su u društvu 200 kat rali veliku u jednom
kompleksu nalazeću se izbojnu šumu, koja iduć od iztoka prama zapadu
sastoji iz 50 kat. rali vrijednih po jutru 300 K, 80 kat. rali vriednih po
jutru 400 K i 70 kat. rali vrijednih po jutru 475 K; vrijednost po rali
predstavlja skupnu vrijednost tla i na njemu nalazeće se drvne sastojine.
S južne strane omedjašuje šumski posjed jedan ravni put, medje izmedju
raznovrijednih dijelova šume pako su okomite na taj put.


Kupci podmirili su kupovninu u razmjeru 1 : 2 : 4 : 3 : 5 te žele
nakon kupa cijeli posjed medjuse na 5 dijelova razdijeliti tako, da svaki
kupac na kupovnini participira, dakle da dobije u gornjem razmjeru
vrijednu površinu i drvnu sastojinu, te da se razdioba iduć od istoka
prama zapadu redom po gornjim brojevima razmjera (1, 2, 4, 3, 5) sa
ertama okomitima na put obavi


Neka ustanovi kandidat, kojemu su kupci razdiobu povjerili, veličinu
površina novih dijelova kao i to, koliko od jednog ili drugog od ovih
odpada na dvije susjedne površine različite vrijednosti.


III. Neka kandidat priugotovi za šumski posjed naznačen na priležećem
nacrtu i u potankom opisu šume za 100-godišnju obhodnju osnovu
razšestarenjem po površini uzevši u obzir da posjednik polaže važnost
na to, da u drvnoj produkciji šume ne uslijede znatna kolebanja i da uzmogne
iz šume svoju potrebu na jelovom tvorivom drvu trajno podmirivati
užitnu i ogojnu osnovu sa kratkom karakteristikom predloženih načina
izrabljivanja i pomladjivanja.