DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1912 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 69 —
da i u tom pogledu, kao i kog svakog šumsko uzgojnog rada
u pojačanom smislu vrijedi rečenica, kneza Ivana Adolfa
Scliwarzenberga, što ju je još godine 1660 izrekao:


Neka se u svakom radu uvijek misli više na korist potomstva,
nego na korist onih, koji sada žive! V. Č.


Osobne vijesti.


Kr. zem vlada, o za b. i n., obnašla je naredbom od 16 siječnja 1912.
br. 959. Andriji Pe t rac i ću, kr. kot. šumaru gradiške imovne obćine
i suplentu kr. šum. akademije u Zagrebu, njegovu, g. 1907. u sveučilištu
u Miinchenu stečenom, a od c. kr ministarstva za bogoštovje i nastavu
u Beču odpisom od 17. prosinca 1910. br 45.626. za visoku školu za
kulturu tla u Beču, nostrificiranom doktoratu državnoga gospodarstva, pri
znati valjanost i sva s time skopčana prava na području kraljevine Hrvatske
i Slavonije.


Član I. razreda B r o s i g Rudolf, knez jiadšumar, Svratka u Češkoj,
imenovan je začastnim gradjaninom općine »Češke Milovy«.


I Milan M i r k o v i č, kr. kot. šumar u Irigu, umro je prošlog mjeseca
u dobi od 51 godine. Pokojnik rodio se je u Ogaru u Slavoniji, šumarske
nauke svršio je g. 1885 u Križevcima, te je službovaokod kr. zem.
vlade, odjela za unut. poslove u Zagrebu, kod petrov. im^v obćine u
Moroviću, kao obć. šumar u Sv. Ivanu Zelina, odkuda je godine 1896,
došao kao kr kot. šumar u Irig, gdje služio u istom svojstvu sve do
svoje smrti. Lahka mu zemlja!


Društvene vijesti.


Zakladi u spomen Andrije Borošića. Na odar pokojnog kr kotarskog
šumara Bože Kranjca položio je kr. žup. šumarski nadzornik Gjuro Cesarić
vijenac, dočim su ostali kolege radi kratkoće vremena u mjesto
vijenca u gore navedenu zakladu doprinjeli i to:


Kr. kotarski šumari Adolfo Dumendjić 10 K, Aleksander pl. Koroskeny
10 K Rudolf Kolbaš 6 K. zatim:


Od strane vlastelinstva valpovačkog: šumarski nadzornik Stjepan pl.
Hankony 10 K, šumari Stjepan Kopf 5 K, Lav Krnić 5 K, Ladislav pl.
Rozgony 5 K, Krešimir Mifka 5 K, šumarski pristav Vjenceslav Zeithammer
3 K.


Od strane vlastelinstva bizova-^kog: šumarnik Albert Goderer 4 K,
nadšumar Andrija Gettwert 4 K, šumari Josip Fey 2 K, Melkior Lukenić
2 K, Ferdo Dvoržak 1 K. šumarski pristav Robert Steger 2 K, šumarski
vježbenik Josip Fichtner 1 K


Od strane vlastelinstva djakovačkog: šumarnik Rudolf Maraković 5 K
šumaiski procjenitelj Josip Hefner 2 K, šumar Mijo Marušić 2 K, Gjuro
Strapajević 2 K.


Pripomoćnoj zakladi (K6roskeny) Pristupio je g. Rudolf Brosig.
knez. nadšumar u Milovy u Češkoj i V, Čmelik, kr. ž. š. nadz. u Zagrebu,
uplativ svaki po 10 kruna.